Det ökande klanvåldet visar att många inte vill bli en del av det svenska samhället. Dödsskjutningen mitt på dagen i Hjällbo då polisnärvaron var hög är bevis på att integrationspolitik inte fungerar.

KOMMENTAR. ”På nytt försöker politiker med gamla åtgärder fixa problemen, dra in dessa människor i gemenskapen, föra dem närmare samhället. Det man inte förstår är: Alla vill inte vara en del av det”, skriver GT:s chefredaktör Christer El-Mochantaf i krönika

Hatar Sverige – men försörjs av svenska folket

Enda kontakten med Sverige är för många bara den naiva damen på socialtjänsten – hon som han kallade ”kossan”. Sverige ses som ”den nionde kretsen av helvetet”. Invandrarbarnen som kallar sig svenskar blir ”grisar”.

Många har ”aldrig någon ambition att uppfostra sina fyra barn till att bli en del av det svenska samhället”. De lär sig inte svenska och det gick lika bra att leva här ändå. Man bor i Sverige i årtionden men räknar med att landsmän kan skipa rättvisa utan inblandning av svenska myndigheter. 

Sverige tillåter ”minidiktaturer”

Christer El-Mochantaf kallar utanförskapsområden för ”minidiktaturer” – mitt i Sverige. Områden där journalister inte kan göra sitt jobb utan att hotas.

Han menar att fler poliser inte hjälper eftersom klanerna som nu etablerat sig även i Borås, Jönköping och Borlänge inte kommer att försvinna för det.

Politiken måste utgå från faktum: ”Med vetskapen att alla inte vill vara en del av majoritetssamhället … [K]lansamhällen där kvinnor hindras från att gå ut och där kriminella annekterat rättsskipandet försvinner inte med fler fritidsgårdar eller poliser.”  

Rasistanklagelser från media

Christer El-Mochantaf menar att man måste inse detta innan man kan diskutera integration. Det han inte nämner är att hans egen tidning varit med om att i trettio år stämpla dem som tagit upp den diskussionen som rasister och fascister. GT/Expressen är i högsta grad medskyldig till att vi i Sverige inte kunnat diskutera dessa problem.