En skola i Växjö får kritik från justitieombudsmannen (JO) sedan man tvingat eleverna att vifta med prideflaggor. Eleverna har rätt att slippa delta i specifika meningsyttringar.

En temavecka på skolan avslutades med att eleverna skulle vifta med regnbågsflaggor på skolgården. Det kunde uppfattats som att eleverna tvingats till flaggviftning, påpekas i JO-anmälan.

JO skriver i sitt yttrande att skolan borde ha avstått från att genomföra aktiviteten. Elever och föräldrar kan enligt JO ha uppfattat det som obligatoriskt att vara med och därför får eleverna anses ha blivit tvingade att vifta med prideflaggor.

”Även om skolan ska representera och främja uppfattningar om alla människors lika värde, måste det ske med beaktande av elevernas rätt att ha andra uppfattningar och att inte behöva delta i meningsyttringar”, skriver JO.

JO lägger således stor vikt vid att skolan borde står upp för grundlagsfästa värderingar och till dem hör rätten att ha en avvikande uppfattning i olika sakfrågor.