En färsk kartläggning av den svenska säkerhetsbranschen visar att den sysselsätter  47.500 anställda och omsätter drygt 90 miljarder kronor – tre gånger så mycket som polismyndighetens budget.

Det finns en stor efterfrågan på ordningsvakter och annan säkerhet i det svenska samhället. Otryggheten växer explosionsartat.

Nu har en kartläggning gjorts av branschen själv.

– Jag blev själv överraskad av att branschen är så pass stor, över 1.400 företag, säger Joakim Söderström, vd i branschorganisationen Säkerhetsbranschen till Dagens industri.

Allt som har med säkerhetsteknik att göra har stark tillväxt, men det finns också omfattande konkurrens mellan olika leverantörer.

– Företagen som säljer vakttimmar har det tuffare eftersom priserna är så otroligt nedpressade. De går ofta med förlust på sin vaktverksamhet men tar igen det genom att erbjuda tekniklösningar som komplement så att de ändå går med vinst, säger Söderström.

Han påpekar att bevakning är endast en del av säkerhetsbranschen. Andra delar är lika stora. Brandsäkerhet är sett till antal företag större än bevakning. En annan stor dela är dörr, lås och passersystem.

Däremot ingår inte it-säkerhet och tjänster med direkt koppling till militär användning, till exempel vapen eller militära ledningssystem vars företag inte samlas under organisationen Säkerhetsbranschen.