I Statistiska centralbyråns partisympatimätning ökar C och SD mest, medan S minskar mest. Både MP och L skulle åka ur riksdagen om mätningen vore valresultat.

KOMMENTAR. Förändringarna i SCB maj-mätning är för små för att förändra majoritetsförhållanden i riksdagen. De rödgröna – S, MP, C, V – skulle få 176 mandat i riksdagen om det varit valresultat. Oppositionen – M, SD, KD – skulle få 173 mandat.

Väljarrörelserna mellan partierna

Det är således väldigt jämnt mellan regeringsalternativen. Och Joker i leken är ju både L och MP, som i SCB hamnar utanför riksdagen. Om ett av dem kommer in tippar balansen, men om båda kommer in tar de ut varandra i relationen mellan regeringsalternativen.

Föga förvånande har L-väljare gått till M, S eller C, beroende på om de vill ha en högerregering eller vänsterregering. För Miljöpartiet är C och V största hotet, det är dit MP-väljarna i valet 2018 har gått i huvudsak. Därför ligger Centerpartiet bra till.

Den enda regeringsavgörande väljarströmmen

S-väljare har i lika stor utsträckning gått antingen till M eller SD. Detta är egentligen den enda intressanta väljarström – den som sker över blockgränsen eftersom dessa röster påverkar vilket regeringsalternativ som vinner.

Flöden inom de block som tar form spelar ingen roll för statsministerfrågan. Det är de väljare som byter mellan dessa som är riktigt intressanta. Två sådana sker: från S till SD och M. Sedan går en rännil från L till S och C som stärker vänsterblocket (om man räknar L till högersidan).

Vänstersidan har förlorat 19 mandat sedan valet.

Jämnt mellan blocken

Vänstersidan hade 21 mandats övervikt genom Januariavtalet efter förra valet. Nu är övertaget bara 2 mandat – 176 mot 173 för oppositionen, enligt SCB-mätningen.

Genderröstning har ersatt klassröstning

I mycket har klassröstningen upphört i partival, och än mer i blockval. Däremot är genderröstningen påtaglig.

Om bara kvinnor haft rösträtt skulle vänstern leda mycket stort, med 58,8 procent, mot 40,2 procent för konservativa oppositionen. Då skulle maktskifte vara helt uteslutet.

Om bara män kunde rösta, skulle de konservativa partierna M, SD och KD nå egen majoritet på 53,8 procent. Och med L 56,3 procent. Vänsterpartierna hade fått 41,9 procent.

Bland män får SD 26,9 procent, S 23,8 procent och M 22,5 procent. Bland kvinnor får S 32,5 procent, M 22,3 procent och SD 10,8 procent. Såväl C, V som MP har betydligt lägre stöd av män än av kvinnor.