Riks har avslöjat att somaliska islamistister kvitterar ut bidrag till en förening som inte finns. Frågan tas nu upp i riksdagen.

Kulturföreningen Rajo i Nynäshamn påstår sig bedriva fritidsaktiviteter, stå för läxhjälp och öka kunskapen om det somaliska folket. Föreningen har beviljats bidrag från Skolverket på över en miljon kronor för 2021.

Men Riks kan avslöja att styrelsen inte finns. Personporträtt på styrelse och personal på hemsidan är falska. Deras namn finns inte registrerade hos Skatteverket och personbilderna är köpta reklambilder.

Riks kan också konstatera att den fotbollsturnering som föreningen fått kommunbidrag för aldrig ägde rum.

Föreningen får också bidrag för lokalhyra, men har som adress uppgivit ABF:s lokaler som redan är skattefinansierade. ABF uppger att föreningen inte hyr någon lokal och man känner inte ens till kulturföreningen Rajo.

Korruption med bidragspengar

Efter att nyhetskanalen Riks granskat och avslöjat detta systematiska bidragsfusk har frågan tagits upp i riksdagen.

Riksdagsledamot Markus Wiechel (SD) har lämnat in interpellationen Läxhjälpsbidrag till islamister och föreningar som inte existerar. Där ställer han flera frågor till utbildningsminister Anna Ekström (S) om föreningen Rajo och det systematiska bidragsfusket.

Kommer minister ”att vidta några åtgärder för att säkerställa att det finns adekvata rutiner vid Skolverket för att säkerställa att bidragsutbetalningar till läxhjälpsstöd går till legitima samt existerande organisationer?”

Markus Wiechel frågar också om minister ser ”något behov av en skärpt granskning av organisationer som mottar den här typen av bidrag?”

Han undrar också om ministern, mot bakgrund av det som hänt, ”kan motivera att man inte agerat tidigare?”

*

Se Riks avslöjande reportage: