Somliga imponeras av att det franska rättsväsendet avkunnade dom inom 72 timmar från att president Macron fått örfil av en person i publiken. Men tydligheten i det hårda straffet är minst lika viktigt att reflektera över.

Svenska Dagbladet påtalar vikten av att en brottslig handling snabbt kommer till rättslig prövning. Man visar hur effektivt Frankrike agerar jämfört med den ooootroligt låååååångsamma hantering som gäller i Sverige.

När KD-ledaren och socialministern Göran Hägglund under valrörelsen 2014 fick tårta i ansiktet tog det fyra månader innan rättsväsendet utdömde det milda straffet på 70 dagsböter à 50 kr – som den dömde firade med tårtkalas.

”Snarare än upprättelse blev straffet en förlängning av tårtningens ursprungliga förnedring”, konstaterar SvD på ledarplats men tycker ändå inte att ”straffen bör höjas. Däremot utdelas snabbare”. 

Kriminella ska inte ha moraliskt övertag

Hur kan Svenska Dagbladet tycka att ett straff som är så lågt att den dömde firar med tårta inte skulle behöva höjas? Hur är man funtad när man medvetet ger den kriminelle det moraliska övertaget? Detta är en central fråga för hela den svenska kriminalpolitiken.

Någon som begår brott, särskilt våldsbrott mot annan person, ska naturligtvis inte vara nöjd och fira rättsväsendets påföljd. Hela meningen med rättsskipningen i vår civilisation är ju att gärningsmannen ska ångra handlingen och inte göra om den.

18 månaders fängelse för örfil ger tydligt besked

Här är Frankrike mer på västerländska spåret. Ett och ett halvt års fängelse, varav fyra månader måste avtjänas i fängelse, är en rimligare påföljd. Den dömde firar inte med tårta – för han låstes in omedelbart efter avkunnad dom.

Självklart borde Sveriges påföljder ligga närmare Frankrikes. Att angripa en demokratiskt vald företrädare är inte enbart att attackera en person, det är att attackera alla dem som valt denne person som sin representant.

Att inte ens Svenska Dagbladet förstår vikten av att med påföljden tala om hur allvarliga våldshandlingar är, visar hur svårt det kommer att bli för en regering som vill skärpa straffen. Mesigheten och tycka-synd-om-förövaren är utbrett också i borgerliga etablissemangskretsar.

Men vi som vill undvika ett än värre förfall kan inte ge upp, utan istället fortsätta agera för kraftig uppstramning av straffskalorna för brott som sänker allmänhetens tilltron till att rättsstaten är starkare än de kriminella.