Med ännu en 48-timmars frist hotar V att lägga misstroende mot regeringen. Man kräver att regeringen förhandlar med Hyresgästföreningen om marknadshyror. Annars går man fram med misstroende. Få tror på Vänsterpartiets hot, eftersom man vägrar tala med det parti som skulle kunna väcka misstroende – SD.

KOMMENTAR. Samtidigt som vänsterledaren Nooshi Dadgostar går fram med sitt hot, vägrar hon tala med det enda parti som delar hennes syn på att regeringsförslaget leder till marknadshyror, Sverigedemokraterna.

Det är också med Sverigedemokraterna som hon kan få ett misstroende väckt. Vänsterpartiet har inte mandat att själva få ett sådant prövat av riksdagen. Men det har SD.

Ändå vägrar V samtala med SD.

Viktigare än så är alltså inte skramlet om motstånd mot marknadshyror. Vänsterpartiet tycker inte frågan är viktig nog att diskutera med andra partier i riksdagen. Hellre låter man förslaget falla.

Det visar att agerandet inte är allvarligt menat. Det har bara till syfte att väcka uppmärksamhet kring Vänsterpartiet, inte rädda hyresgäster från hyreshöjningar.