I senast mätningen från Novus, som intervjuat väljare fram till 6 juni, framgår att S fortsätter att backa och inte haft så låga siffror sedan panedemin började dominera nyheterna.

KOMMENTAR. Det är SVT som presenterar Novus-mätning där de partier som får ökat stöd är Sverigedemokraterna och Centerpartiet.

När det gäller mandat bekräftas den bild som SCB presenterade tidigare och som slutade intervjua 27 maj. Det är jämnt mellan regeringsunderlaget och oppositionen: 178 för regeringen och 171 mandat för M, SD och KD.

Det räcker med att oppositionen vinner fyra mandat till, så har man egen majoritet. Detta även om L inte får några mandat, eftersom partiet hamnar under spärren, medan MP räknas med, eftersom de hamnar precis över spärren.

Källa: SVT/Novus.