Förslag till marknadshyror läggs nu fram i utredning enligt Januariavtalen mellan S, MP, C och L. Hyressättningen föreslås bli fri för nyproduktion.

Justitieminister Morgan Johansson (S) kommenterade förslaget vid en pressträff. Han vänder sig emot tanken att detta är ett första steg till marknadshyror. Han tycker också att förslaget inte berör särskilt många lägenheter.

– Marknadshyror är kvittot på S skamlösa hyckleri. Vår bestämda uppfattning är att marknadshyror är fel väg att gå, skriver Jimmie Åkesson (SD) i debattartikel inför utredningens publicering.

Drabbar låginkomsttagare

Marknadshyror som nu Socialdemokratin bereder innebär en påtaglig risk för kraftigt höjda hyror för de bestånd som omfattas. Siffror från bland annat SCB pekar på att majoriteten av de som väljer att bo i hyresrätter är unga och låginkomsttagare. Det är dessa som skulle drabbas av marknadshyror.

– Det finns också studier som pekar på att införande av marknadshyror skulle drabba en mycket större andel av befolkningen med låga inkomster än med höga, skriver Åkesson.

Bland lågavlönade bor omkring 50 procent i hyresrätter, medan motsvarande siffra bland högavlönade är 10 procent. 

När Socialdemokraterna ställer upp på marknadshyror har man visat vilka man är.

– Då har man övergivit grundläggande värden om rättvisa, solidaritet och sammanhållning, konstaterar Åkesson.