Försvarsmaktens personal skulle med närvaro i utsatta områden kunna varna och passivisera kriminella. Polisen kan bestämma hur militär personal får agera vid skarpt läge. Det skriver ungsvenskar i denna debattartikel.

Diskussionen har återigen blossat upp om viljan, oviljan och förmågan att använda Försvarsmakten och dess personal inom rikets gränser för att stötta Polismyndigheten i uppgiften att stävja den grova kriminaliteten och otryggheten i landet.

Patrullerar för att skapa lugn

Frågor gäller bland annat vilken uppgift Försvarsmaktens personal skulle kunna lösa och där är svaret glasklart. Soldaterna och officerarna skulle kunna bidra med är så kallad Show of force, alltså att soldater visar sig på gatorna via patrullering samt underrättelseinhämtning, som sker samtidigt som soldaterna genomför sina patrulleringar.

Vad är då Show of force? Det är en militär operation som innebär att den militära personalens närvaro varnar och skrämmer motståndarna från att visa sig öppet och agera.

Soldaternas agerande i händelse av sammanstöt bestäms av olika insatsregler eller som det benämns militärt, ROE. Dessa insatsregler kan med fördel regleras av Polismyndigheten när militär personal används till insatser mot de grovt kriminella gängen.

Fördelarna med dessa operationer skulle innebära dels underrättelseinhämtning, det vill säga vad soldaterna ser, hör och upplever när de är ute på sina patrulleringar, dels ökad trygghet i form av statsmaktens närvaro i utsatta områden och dels minskad öppen brottslighet på gator och torg där den soldaterna visar sin närvaro.

Svensk erfarenhet från Afghanistan och Bosnien

Dessutom så är Show of Force ett framgångsrikt koncept som använts av många olika länder internationellt och dessutom av Sverige både i Afghanistan och Mali men också i Bosnien och Kosovo där de svenska soldaterna fick mycket uppskattning av civilbefolkningen. Det är dessutom något som många inom Försvarsmakten redan har kunskap och kompetens inom och som de dessutom relativt lätt kan vidareutbilda kollegor i som saknar kunskapen.

Vilka skulle då de regementen vara som skulle kunna lösa dessa uppgifter? Det är självklart något för Riksdagen, Försvarsmakten, ÖB och Polismyndigheten att besluta om men på rak arm kan jag nämna några exempel.

Strid i urbana miljöer

Livgardet i Stockholm förbereder normalt för strid i urban miljö då de ska kunna skydda Stockholm. Dessutom har dess soldater vana av Terrängbil 16 och de kan från sin utgångspunkt i Kungsängen lätt nå Stockholms utsatta områden och de skulle passa utmärkt för en insats med syftet Show of force i dessa områden.

I Göteborgsregionen finns en del av Amfbat som från sin centralt belägna position vid Käringberget lätt kan röra sig runt i Göteborgs olika områden. Att tänka på är att förstärka Amfbat Göteborg med personal och utrustning så som GSS/K och Terrängbil 16 (Galten).

Slutligen så finns den 71a bataljonen som är en motoriserad infanteribataljon lokaliserad på P7 i Revingehed nära Malmö. De består av utbildade anställda soldater och officerare som främst nyttjar Pansarterrängbil 360 och de skulle med snabbhet nå Malmö och dess utsatta områden.

 Med sin imponerande utrustning, kunskap och pondus skulle dessa regementen, dess soldater och officerare jaga skräck i den organiserade brottsligheten i Sverige. De skulle kunna vara snabbt på plats och de skulle kunna inhämta information men också främst öka tryggheten för vanliga medborgare med sin blotta närvaro på våra gator och torg.

Mikael Clarke
Värnpliktig 2008
Anställd soldat – Sergeant (GSS/K) 2010–2019


Gabriel Westling
Försvars-, och säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna