Regeringen får hård kritik av riksdagens konstitutionsutskott, som granskar den politiska hanteringen av pandemin som krävt mer än 14.000 människors liv sedan 11 mars 2020.

Precis som den opolitiska Coronakommissionen riktar KU kritik mot brister i regeringens agerande för att skydda de äldre. KU kritiserar att regeringen också reagerat försent kring testningen och smittspårningen.

Inte i rätt tid

I regeringens så kallade coronastrategi heter det att man ska ”sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle”. KU:s kritik kan knappast ses som något annat än att regeringen inte levt upp till detta.

Det är ett väntat, men tungt bakslag för S/MP-regeringen, särskilt som utskottet är enigt – också socialdemokrater och miljöpartister i utskottet står bakom kritiken mot regeringen. 

Inga ministrar kommer att tvingas avgå på grund av denna granskning, men tillsammans med Coronakommissionens olika betänkanden och slutrapport i februari 2022, kommer det att finnas omfattande underlag för att kritisera regeringen under valrörelsen inför valet i september 2022.

Kritiserat ledarskap kan fälla regeringar

Inför valet 2006 var Haverikommissionen, till följd av S-regeringens inkompetenta agerande efter tsunamin 2004, en bidragande orsak till att Socialdemokratin förlorade makten.

Det är inte omöjligt att coronahanteringen kan bli ett tungt sänke för Socialdemokratin i kommande valrörelse. Oförmågan att sätta inkommande resenärer från utlandet i karantän i februari 2020 har kostat många människor livet. Det gjorde att smittan fick snabb och dödlig spridning, framför allt inom äldreomsorgen som saknade personal som kunde tillgodogöra sig information på svenska.

KU kritiserar regeringen för senfärdigt agerande om skyddsutrustning, men här finns skäl att också kritisera svensk krisberedskap överhuvudtaget. Sverige har blivit ytterst sårbart under Stefan Löfvens regeringstid.

Enbart dessa två bevis på inkompetent ledarskap borde innebära att regeringen förlorar väljarnas stöd i kommande val.