Konstitutionsutskottet ska i morgon avgöra om flera ministrar, tidigare och nuvarande, kan prövas för eventuella brott kopplade till omständigheterna kring Estonias förlisning 1994.

En anhörig vars far dog i förlisningen lämnade in en polisanmälan mot statsministrarna Carl Bildt och Ingvar Carlsson efter att Discovery-dokumentär i höstas avslöjade nya hål i skrovet på fartyget och att hemliga militärtransporter skett på fartyget.

Har information undanhållits om förlisningen?

Riksåklagaren lämnade över anmälan till KU, som lade ner anmälan. Då lämnades en ny anmälan in med kompletterande uppgifter och vill att också flera tidigare försvarsministrar ska höras i frågan.

Medborgare kan lämna in brottsanmälan mot statsråd till KU, även om det är ovanligt, rapporterar Sveriges Radio.

På tisdag kommer Konstitutionsutskottet besluta om tidigare statsråd och statsministrar ska höra om det undanhållits information rörande Estoniakatastrofen. 

Militär transport på Estonia

Nu backar också Lars Ångström, tidigare riksdagsledamoten i försvarsutskottet, upp kraven på att ansvariga politiker hörs av KU.

– Och visst har Konstitutionsutskottet fått något att bita i. Om man vill. Det skulle till exempel vara intressant att höra Göran Persson som i Sveriges riksdag sa att regeringen skulle låta hovrättsrådet Johan Hirschfeldt utreda om Estonia burit militära laster i september månad. 

– Han bröt omedelbart det löftet, skriver Ångström i debattartikel idag. 

Ångström menar att också andra borde förhöras av KU för att skapa större klarhet om varför M/S Estonia sjönk och sjönk snabbt.

– Dessa höranden är enkla att genomföra, kostar inga stora pengar och kan naturligtvis kasta den klarhet över Estoniakatastrofen som alla säger sig vilja ha men få gjort något för att få. KU har en viktig roll att spela. 

– Vill man däremot inte bidra till klarhet på relevanta frågor så ska man lägga ner ärendet utan åtgärd, avslutar han.