Larm om narkotikahandel, personrån, prostitution och bilrace kommer nu inte enbart från förorter utan från Stockholms city. Fashionabla Strandvägen har förvandlas från paradgata till gängkriminellt tillhåll.

Farliga och olagliga bilrace blir allt vanligare mellan Dramaten och Djurgårdsbron. På parkeringsplatser vid kajerna i den fantastiska miljön vid Strandvägen i Stockholm har kriminaliteten tagit över.

– På 20 år har jag inte sett något liknande här på Strandvägen. Parkeringsplatsen är navet, där sker knarkaffärer helt öppet, jag har själv sett det. Jag fattar inte att man inte sätter upp bommar så att bara hyresgästerna kan komma åt parkeringen, säger en butiksägare till Mitt i.

Det är gäng som dykt upp och som ger en kriminell känsla.

– Förra sommaren vet jag att det inträffade fyra personrån här, herrar som blev rånade på klockor och mobiltelefoner. Det körs även bilrace mellan Dramaten och Djurgårdsbron, säger butiksägaren.

Hon har också sett pågående prostitutionshandel.

– Det är en olustig känsla på Strandvägskajen, det som förut brukade vara Stockholms stolthet. Grannar är oroliga, men de kanske inte vet vart man ska vända sig.

Staden ska hålla informationsmöte

Östermalms stadsdelsnämnd har fått in många klagomål och att polisen har haft samtal med flera näringsidkare. Problemen är som störst på sena kvällar under sommarhalvåret.

De boende i området kommer om några dagar att få en inbjudan per post till ett digitalt möte för att få komma med synpunkter och få information om vad som görs.

En av åtgärderna är att stadsdelsförvaltningen tillsammans med trafikkontoret skyndsamt ska inleda samarbete om att anlägga en tillfällig hundrastplats i allén.

– Det blir på prov under ett år. Tanken är att det ska bli mer folk som vistas i området på kvällarna och på så sätt öka tryggheten, säger Andrea Hedin (M) ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd.

Fler fältassistenter

Olika trafikinsatser görs också för att försvåra fortkörningar. Bland annat kommer trafikljusen att i större utsträckning visa rött på nätterna och det kommer att målas tjocka räfflor i asfalten i syfte att minska nöjet att köra snabbt.

– Vi anställer också fler fältassistenter. De ska jobba uppsökande och i nära samarbete med polisen. Vi vill göra de här snabba åtgärderna nu för att undvika permanenta problem i området, säger Andrea Hedin.