År 2030 ska max 30 procent av invånarna i ett bostadsområde ha invandrarbakgrund. Det är en av huvudpunkterna i ett nytt dansk politiskt avtal som en majoritet i Folketinget nu står bakom.

Det råder bred politisk enighet i Danmark om att bekämpa de parallella samhällen som vuxit fram i invandringens spår. Ett avtal har nu ingåtts för att säkerställer att bostadsområden som är på väg att utvecklas till parallella samhällen får nya verktyg för att skapa en mer blandad sammansättning av invånarna.

Avtalet om max 30 procent icke-västlig befolkning i bostadsområden har ingåtts mellan S-regeringen, liberala Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative och Liberal Alliance, rapporterar Ritzau.

Målet vill man nå bland annat genom att skärpa reglerna för vilka personer som kan anvisas till bostadsområden och också göra det lättare att riva hus för att kunna förändra ett område.

– Vi vill se fler blandade områden där det bor både personer med dansk och annan etnisk bakgrund, säger bostadsminister Kaare Dybvad Bek (S) enligt Sveriges Radio.