På måndagskvällen röstade SD, M, KD, C och L fram ett nytt kommunalt styre i Västmanländska Surahammar. Därmed förlorade Socialdemokraterna ett hundraårigt maktinnehav.

Denna bruksort får nu ett icke-socialistiskt styre där M intar posten som kommunstyrelsens ordförande medan SD tar hand om flera tunga nämnder, samtidigt som C, L och KD ingår i majoriteten.

– Det känns fantastiskt, det är ju det här vi jobbat för, säger Johanna Olofsson (M), ny ordförande i kommunstyrelsen, till SVT.

När en revisionsrapport riktade kritik mot hur kommunförvaltningen arbetade vill S-styret sopa frågan under mattan, vilket Centerpartiet inte accepterade och därmed banade väg för maktskiftet.

– Det har varit uppenbart under en längre tid att vi inte delar uppfattning om hur kommunen måste föras framåt, sade kommunstyrelsens dåvarande ordförande Chris Marlowe (S) då.

Centerpartiet valde att ansluta sig till den tidigare oppositionen, som såg möjligheten att överta makten. Det nya styret, som har 17 av 31 mandat, slöt ett samarbetsavtal med gemensamma åtgärdspunkter – vilket röstades igenom i kommunfullmäktige på måndagskvällen.

Kent Pettersson, Sverigedemokraternas gruppledare, blir ordförande i byggnadsnämnden.

Se mer Samtiden om Surahammar här.

14 punkter

Majoriteten har antagit 14 punkter som man ska arbeta efter:

• Skapa lugn och stabilitet både i politiken och förvaltningar

• Arbeta för en god ekonomi

• Se över kostnader och beslut om investeringar som tagits

• Bjuda in till medborgardialog för att skapa framtidstro och att få de tre tätorterna i kommunen att känna sig mer som ett

• Få fart på bostadsbyggandet och möjliggöra för inflytt

• Arbeta för att skapa ett bra företagsklimat

• Lyfta turismen som är en viktig fråga

• Förbättra underhållet och vägar och gatunät

• Verkställa beslutet om att bilda ett lokalt brottsförebyggande råd

• Jobba för ett bra föreningsliv

• Se över och få till bemanning på nya Äldreboende Dynabacken

• Se över lokaler och storlekar på barngrupper i skola och förskola

• Bilda familjecentral med öppen förskola

• Se över befintliga lekplatser och behovet av nya