Den som döms för brott kan i dag få ett lindrigare straff om det finns förmildrande omständigheter. Men nu vill en majoritet i riksdagen se över dessa möjligheter.

Partierna Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är kritiska till principen om strafflindring och vill se en översyn, rapporterar Ekot.

Om det finns förmildrande omständigheter, som att den som är skyldig till brott riskerar att bli av med jobbet på grund av det inträffade, beslutar domstol i dag om att ge ett lindrigare straff. En majoritet i riksdagen är kritisk till det här regelverket – och kräver nu en översyn.

– Det är en stötande princip att man ska beakta brottslingens perspektiv vid straffmätningen, alltså att man kan få ett mildare straff beroende på om man exempelvis har skadats till följd av det brott som man själv har begått eller om man befaras bli av med arbetet till följd av sitt brott. Vi menar att de sakerna ska man ta i beaktande innan man begår ett brott och när man väl har begått ett brott, då ska man få fullt straff för det brott man har begått, säger Adam Marttinen (SD), ledamot i justitieutskottet.