De som ställer frågan ”hur kan du som invandrare rösta på SD?” anser att invandraren är en statisk varelse som aldrig kommer bli en del av Sverige, skriver Nima Gholam Ali Pour i denna krönika.

Under åren har många politiker och debattörer med invandrarbakgrund verkat för en restriktiv invandringspolitik. Stödet för Sverigedemokraterna bland utrikesfödda har varit stort sedan några år tillbaka. I SCB:s senaste partisympatiundersökning har Sverigedemokraterna större stöd bland utrikesfödda än vad Moderaterna har.

Trots att många invandrare sedan flera år tillbaka ser Sverigedemokraterna som sitt parti och det parti som de vill ska representera dem, så fortsätter vissa märkliga frågeställningar återkomma. Den mest kända av dessa frågeställningar är följande: ”Du som är invandrare, hur kan du rösta på ett parti som vill ha minskad invandring?”

Känner lojalitet mot Sverige

Den bisarra utgångspunkten bakom denna fråga är föreställningen om att invandraren är en statisk varelse som aldrig kommer bli en del av Sverige, utan har en nackstyv lojalitet mot den icke-existerande folkgruppen ”invandrare”.

Att det svenska samhället har påverkat invandrare och att vissa invandrare faktiskt väljer att bli en del av det svenska samhället och känner först och främst lojalitet mot Sverige, är inte en tanke som har slagit dem som ställer denna fråga.

Invandraren ska bekräfta mångkulturen

På det sättet blir den exotifierade invandraren – som kan laga utländsk mat, dansa utländska danser, är lojal mot sitt ”eget folk”, behåller sin utländska essens och aldrig anpassar sig till Sverige – den ideala invandraren enligt delar av vänstern i Sverige, där det finns förväntningar om att invandrare ska genom sitt sätt att vara bekräfta ett mångkulturellt samhälle.

Men frågan uppstår då, varför en invandrare som inte anpassat sig till det svenska samhället överhuvudtaget ska vara för en liberal invandringspolitik? Menar man då att det skulle vara ett sätt för invandrare att tacka vänstern? Genom att stödja vänsterns politik?

Irrationellt på flera nivåer

Förväntningarna om att invandrare ska vara betingade för en liberal invandringspolitik är irrationell på så många nivåer att man undrar hur en sådan förväntan överhuvudtaget uppkommit och varför invandrare som är sverigedemokrater eller sympatiserar med SD fortsätter utsättas för sådana förväntningar.

Analysen om varför invandrare röstar på SD har ofta varit lika exotifierade som de förväntningar som delar av vänstern har på invandrare.

Till en viss grad har invandrare från östländerna anklagats för att ha mer värdekonservativa värderingar till skillnad från etniska svenskar som då skulle ha liberala värderingar. Utomeuropeiska invandrare ska ha varit förföljda av islam och därmed anslutit sig till SD. Saken är att dessa påståenden kan stämma på vissa invandrare men långt ifrån alla.

Om man ska leta efter en generell anledning till att invandrare röstar på SD så är det nog för att svenska storstäder är segregerade och invandrare bor ofta i den delen av staden som får ta emot de nyanlända och de sociala problem och fattigdom som följer med dem. Om en invandrare ser att hans/hennes barn går i en skola där mer än 90 procent av eleverna har utländsk bakgrund kan invandraren tycka att det är för mycket invandring. Det är inte så att majoriteten av de som kommit till Sverige från ett annat land har kommit hit för att leva i etnisk segregation.

Men det finns nog ingen generell anledning utan det finns lokala och individuella anledningar, då invandrare har en bakgrund i olika länder och olika kulturer och har gjort helt olika resor på vägen till det liv de har i Sverige.

Invandrare behöver inte främja stor invandring

Det enda som är säkert är att förväntningarna på att invandrare i allmänhet ska ha vissa specifika politiska åsikter som främjar en liberal invandringspolitik saknar grund och är irrationell.

Det kommer finnas många invandrare som kommer tycka att illegala migranter inte ska få något stöd från myndigheter för att stanna kvar i Sverige. Det kommer finnas många invandrare som kommer älska Sverige och kommer tycka att medborgare ska känna en lojalitet och tacksamhet gentemot Sverige.

Det kommer finnas många invandrare som kommer tycka att islam ska anpassa sig till Sverige och inte tvärtom. Det kommer finnas många invandrare som kommer tycka att utlänningar som begår brott ska utvisas direkt.

Egentligen är dessa ganska rimliga och förnuftiga åsikter. Att dessa åsikter har stigmatiserats och rasiststämplats av en sverigefientlig vänster gör inte dessa åsikter mindre förnuftiga.

Om bostäder och arbete saknas

Ännu en åsikt som är rimlig och självklar är att, om det inte finns bostäder och arbete, kan vi inte ta emot invandrare. En sådan åsikt är ännu mer självklar för varje människa som levt eller lever i en av Sveriges invandrartäta områden. Det går inte att se den sociala misären i dessa områden och inte förstå att det behövs rätt förutsättningar för att ta emot människor från ett annat land.

Det är dags för vänstern i Sverige att sluta projicera sina egna åsikter på de invandrare som bor i landet. Invandrare är varken en etnicitet eller en politisk åsikt. Det är ett begrepp för att kategorisera människor med helt olika bakgrunder och åsikter.

Att vi har invandrare som prioriterar Sveriges intressen borde inte ses som en anomali, utan det ska ses för vad det är: invandrare som faktiskt anpassat sig till Sverige och ser Sverige som sitt enda hem. När dessa invandrare prioriterar Sverige så prioriterar de sin egen framtid.

Nima Gholam Ali Pour
Politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Malmö