Det talas mycket om att Annie Lööf skulle ha stort stöd bland kvinnor, men faktum är att Sverigedemokraterna har dubbelt så stort stöd bland kvinnor med utländsk bakgrund som Centerpartiet, enligt SCB.

KOMMENTAR. Vid upprepade tillfällen har centerledaren Annie Lööf riktat svepande anklagelser om främlingsfientlighet mot Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna.

Några som borde veta hur det ligger till i verkligheten än kvinnor med utländsk bakgrund.

13 procent mot 6,5 procent

SCB:s partisympatimätning i maj visar att kvinnor med utländsk bakgrund i dubbelt så stor utsträckning röstar på Sverigedemokraterna som Annie Lööfs parti. Det är 13 procent i gruppen som sympatiserar med SD, medan bara 6,5 procent svarar C.

Om man avgränsar till kvinnor födda i utlandet är utfallet ännu tydligare. Av dem sympatiserar 14,2 procent med Sverigedemokraterna, medan bara 6,6 procent uppger Annie Lööfs parti.

I gruppen utrikes födda kvinnor är SD näst största parti – större än M.

Män med utländsk bakgrund stöder SD mer än snittet

Även när det kommer till män med utländsk bakgrund har Sverigedemokraterna stort stöd. Partiet är näst största parti i denna grupp, med stöd av 20,2 procent, vilket är över genomsnittet för partiets stöd i hela väljarkåren.

Och stödet har ökat sedan tidigare. Inte i någon tidigare SCB-mätning har Sverigedemokraterna haft så starkt stöd bland män med utländsk bakgrund.

Män med utländsk bakgrund lyssnar dubbelt så mycket på Jimmie Åkesson som på V och MP tillsammans. Dessa båda partier sprider också falska anklagelser mot SD:s invandringspolitik. Men av dessa män ger 20,2 procent sina sympatier till SD, medan V får 10,2 procent och stödet för MP är så svagt att det inte ger något utslag över felmarginalen.

Även när man avgränsar till män födda i utlandet är SD näst största parti. Också här har Sverigedemokraterna mer än dubbelt så stort stöd som Annie Lööfs parti. 18,4 procent för SD mot 7,9 procent för C. Också V och MP ligger långt efter SD i sympatier i denna grupp med 9,5 och 3,5 procent.

Skrämseltaktik mot SD går inte hem bland invandrare

Det står alltså klart utom allt tvivel att varken kvinnor och män med utrikes bakgrund eller som är utlandsfödda går på vänsterpartiernas smutskastning av Sverigedemokraterna. Dessa väljargrupper vet att det inte ligger någon som helst sanning i anklagelserna.

Invandrare sympatiserar med Sverigedemokraterna därför man har samma verklighetsbild som partiet: Åtgärderna mot kriminaliteten och fusket är fullständigt otillräckliga. Man vill ha minskad invandring därför att rådande brister behöver redas upp utan ny tillströmning som förvärrar situationen än mer.

Att ha den synen är inte ”främlingsfientlig” utan sunt förnuft, vilket väljare med utländsk bakgrund vet om. Därför fungerar inte skrämseltaktiken mot dem som den sägs vara riktad. De vet hur det är.

Däremot tycks främst svenska kvinnor ta till sig av skrämselpropagandan. Här är Sverigedemokraterna klart underrepresenterade.

Ja, det är faktiskt så att fler kvinnor med utländsk bakgrund sympatiserar med Sverigedemokraterna än svenska kvinnor. Medan 10,2 procent av inrikes födda kvinnor sympatiserar med SD, är stödet 14,2 procent bland utrikes födda kvinnor.