Det är bra att BRÅ tar fram siffror på dödligt våld, men det brister fortsatt i förklaringarna till varför just Sverige drabbas av en så brutal utveckling.

Efter siffrorna diskuterar BRÅ i sin studie om dödligt skjutvapenvåld vad våldsspiralen kan bero på.

”Ökningen i dödligt skjutvapenvåld i kriminell miljö har nu pågått i över ett decennium i Sverige, men mekanismerna bakom denna utveckling har till stor del förblivit oklara. Frågan varför rymmer flera delfrågor: Varför just våld med skjutvapen? Varför i kriminell miljö? Och varför i Sverige?”

BRÅ menar att förklaringar till den ökning som observeras i Sverige inte kan sökas i internationella studier. Samtidigt råder i svenska studier ingen
konsensus om vad som förklarar trender i dödligt våld. Man nämner sådant som möjligen kan ha påverkan, som migration men drar också upp de vanliga kriminologiska favoritskälen som socioekonomiska faktorer och tillgång till vapen.

Studien menar, med referens till internationell forskning, att bakom snabba, plötsliga uppgångar i dödligt våld kopplas ofta tre omständigheter: fluktuationer i illegala drogmarknader, konflikter mellan gatugäng eller organiserade kriminella grupperingar samt bristande respekt för statens institutioner. Dessa kriminella har ofta en vapenkultur där skjutvapen symboliserar något mer än eldkraft.

Varför just i Sverige?

Under denna rubrik gör BRÅ i studien stor sak av att förtroendet för polisen bland unga män i förortsområden ”är särskilt lågt, i synnerhet i jämförelse med äldre kvinnor”.

Denna förklaring är ju rent skrattretande. Skulle unga kriminella män skjuta ihjäl andra unga män bara därför att de inte har förtroende för polisen? Detta är ett mantra från den av vänstern kontrollerade kriminologin som har noll trovärdighet.

Gängen har inte ”förtroende för polisen” – en postmodernistiskt vilseledande formulering – därför att de vill ta den makt polisen ska ha i en demokrati som ordningsmakt. Det är alltså en maktkamp: ska polisen eller organiserade gäng kontrollera gator och torg i förorten? Att gäng börjat upprätta vägspärrar för att kontrollera vilka som åker in och ut ur förorter är ett exempel på hur gängkriminella tar makten från polisen – och därmed från demokratiska rättsstaten.

Varför gör dom det? Det enkla svaret är: Därför att de tillåts!

Rättsstaten måste ta tillbaka kommandot

Eftersom svensk kriminologi styrs av vänsteraktivisterfår vi inte fakta och kunskap som blottlägger kriminaliteten som den är, utan alltid tillrättalagda uppgifter som gör kriminella till offer och rättsväsendet till skurkarna. Argumentet om lågt förtroende för polisen är ett sätt att styra över ansvaret för våldet från våldsverkarna till polisen – det är dom som inte kramar om de kriminella tillräckligt mycket.

Istället för att försöka skapa förtroende för polisen bland kriminella, borde politiken se till att polisen har förtroende och tillit bland de laglydiga att de klarar av att upprätthålla ordningsmakten och skydda allmänheten från våld och brott.

Men det perspektivet kommer bara att kunna upprättas med en konservativ regering som kastar ut all postmodernistiskt trams.

BRÅ oroliga för framtiden

På ett område är dock BRÅ-studien intressant. Den visar oro för att dödsskjutningarna inte är en tillfällig våldsuppgång.

”Eftersom det dödliga skjutvapenvåldet nu varit på uppgång i cirka 15 år är det dessutom tveksamt om utvecklingen fortfarande kan beskrivas som en plötslig eller tillfällig ökning.”

Brå konstaterar också att ”personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland gärningspersoner vid dödligt våld i Sverige”. Man pekar också på att invandring från många olika regioner kan bidra till våldsspiralen: ”En del studier finner att etnisk mångfald kan öka risken för dödligt våld”. Andra studier finner inget sådant samband.

Och BRÅ pekar på att andra länder med hög invandring, som Tyskland och Frankrike, inte har samma våldsutveckling som Sverige. Därför kommer man till slutsatsen: ”Om faktorer relaterade till migration är av betydelse bör det då framför allt handla om skillnader i integration under de senaste åren, snarare än om invandring i sig.”

Dålig integration i mer än 20 år

Här har säkert BRÅ rätt. Sverige har inte haft någon fungerande integration på många årtionden. Det gick bra i århundraden, så länge det handlade om en liten skara arbetskraftsinvandrare. Men sedan politiken började acceptera ”flyktingar” som skäl för att passera många säkra länder för att komma till just Sverige, har det gått åt skogen.

Därför borde det inte vara svårt att komma till slutsatsen att Sverige inte klarar mer invandring utan tvärtom måste få fler att lämna landet än som kommer. Det är förmodligen det enda sättet att bryta den dystra och blodiga våldsutvecklingen i vårt land.