Det blev inget maktskifte i Sametinget. Renägarnas dominans utmanades av Jakt- och fiskesamerna, som gick starkt framåt på uppfattningen att värna den samiska identiteten. Men sittande majoritet består.

Samerna i Sverige gick till val förra söndagen. Nu har också poströsterna räknats och ett slutgiltigt valresultat presenterats. Valdeltagandet ökade från 58 till 67 procent.

Drygt 9.200 samer var röstberättigade. För att rösta måste man räkna sig som same och tala samiska eller har föräldrar eller far/morföräldrar som talar samiska.

Den samiska nationen i Sverige har länge varit splittrad politiskt, främst mellan de samer som kopplas till rennäringen och de som inte gör det.

Renskötande samer styr samebyarna som har stor makt över vem som får nyttja land och vatten. De partier som fortsatt vill låta rennäringen och samebyarna ha ett avgörande inflytande vann åter majoritet.

Detta även om det parti som står för att den samiska identiteten ska vara avgörande och därför vill behandla alla samer lika, gick starkt framåt och är klart största parti, Jakt- och fiskesamerna.

Renägarintressen
Samelandspartiet: 6 ledamöter (-1)
Guovssonásti/Renägarförbundet: 5 ledamöter (+-0)
Skogssamerna: 3 ledamöter (+-0)
Samerna: 2 ledamöter (+1)

Samisk identitet
Jakt- och Fiskesamerna: 12 ledamöter(+3)
Landspartiet Svenska Samer: 2 ledamöter (-1)
Min Geaidnu: 1 ledamot (+-0)
Folket: 0 ledamot (-1)
Folkomröstningspartiet: 0 ledamot (-1)

Se mer: Valmyndigheten.

*
Se mer om Sapmi/Sameland hos Nordiska rådets forskningscentrum Nordregio.