Det organiserade tiggeriet fortsätter i Sverige. Trots corona och lägre villighet att ge pengar, fortsätter människor att utnyttjas. Att ta betalt för tiggarplatser är ett exempel.

De mest attraktiva platserna för att tigga har ett marknadsvärde. Upsala Nya Tidning, UNT, (betalvägg) har rapporterat om hur Uppsala är uppdelat i tre områden som kontrolleras av familjer från olika delar av Rumänien. Det enligt vad företrädare för myndigheter berättat för tidningen.

De bäst tiggeriplatserna finns utanför Systembolaget och större livsmedelsbutiker. De säljs av dem som anser sig ha rättigheterna att ta betalt för tiggeritid.

I en film som UNT tagit del av visas hur en man köper en plats av en annan man från Rumänien för 3 000 kronor.  Detta trots att marken ofta är kommunalt ägd.

Men den som inte betalar kan råka riktigt illa ut.

”Om jag bara sätter mig på en plats kommer den som äger platsen att misshandla mig eller kasta bensin på mig. Andra har dödats för en tiggarplats, så hur kan du tro att man inte måste betala” säger mannen som betalar.

Inslag av hot är bara en del i det organiserade tiggeriet. Människoexploatering, utpressning, misshandel, prostitution i koppling till tiggerinätverk har avslöjats i en mängd fall. Några har hamnat i domstol, men därutöver blir det ofta ingen påföljd eftersom det är svårt för polisen att utreda när ingen part är villig att samarbeta.

En åtgärd som politiken kan vidta för att bekämpa denna verksamhet som omgärdas med organiserad kriminalitet är att förbjuda tiggeri på definierade platser. Men endast få kommuner, ofta med Sverigedemokraterna som pådrivande, har infört tiggeriförbud.