Rektorn på en grundskola på Gotland skrev ett upprört brev till föräldrar när deras barn burit SD-symboler på skolan. ”Samtala med era ungdomar” om vad symbolerna ”utstrålar”, varnade hon. För detta fälls hon nu av Justiteombudsmannen.

Det var i oktober 2019 som elever hade besökt Hemse stortorgsdag där Sverigedemokraterna medverkade vid marknaden och delat ut ballonger, kepsar och tröjor med partiets logotyp till eleverna, som haft dem med till skolan.

Sverigedemokraterna fick starkt stöd i skolvalet 2018 också på Gotland, ibland blev man största parti. Men rektorn på Högbyskolan blev upprörd och skickade en varnande anmärkning i mejl till föräldrarna.

”Alla har rätt till sina åsikter, men det är viktigt att eleverna känner till vad de faktiskt bär för symboler och utstrålar med dem”, skrev rektorn.

Grundskolechefen på Gotland försvarade rektorns agerande, ”eftersom elevernas agerande ansågs ha skapat dåligt stämning på skolan”, som Hela Gotland rapporterat. Andra elever kan ha tagit illa vid sig.

JO fäller agerandet

Rektorns agerande fick kritik i sociala medier och lokalpressen rapporterade händelsen. Justitieombudsmannen valde att på eget initiativ granska rektorns agerande.

Nu har JO fällt sitt avgörande och riktar stark kritik mot rektorn. Dennes brev till föräldrarna handlade inte om ordningsstörande beteende, utan ”det är partiets symbol och åsikter som är det problematiska”, fastslår JO.

Därmed har elevernas grundlagsskyddade yttrandefrihet kränkts.

Viktigt klargörande inför nästa valrörelse

Under flera valrörelser har en del skolor agerat med samma motiv som den nu fällde rektorn – att rikta kritik mot och försöka tysta ett av riksdagspartierna, nämligen Sverigedemokraterna.

JO sätter nu ner foten och klargör att demokrati och yttrandefrihet gäller – även om någon skulle ta ”illa vid sig” av budskapet.

Vänsterpartierna försöker strypa demokratin genom att smutskasta vissa partier och få olika aktörer – som rektorer på skolor – att porta vänsterpartiernas motståndare. Det är i strid med demokratiska värderingar. Och det är i strid med svensk yttrandefrihetsgrundlag.

Demokrati förutsätter att argument för olika politiska riktningar fritt kan framföras och att olika åsikter får brytas mot varandra i debatt. Alla som försöker strypa denna öppna åsiktsbildning är per definition inte för folkstyre utan förespråkar diktatur.