Normalt brukar etablerade medier hålla varandra om ryggen och tona ner skandaler som rör det egna skrået. Men nu är ledningarna för DN och SR i fullt gräl med varandra.

KOMMENTAR. Bakgrunden är att en islamist som enligt Säkerhetspolisen utgör ett hot mot rikets säkerhet ingått intim relation med den journalist på Sveriges Radio som bevakat de sex islamister som var aktuella hösten 2019. Hur djup islamistens infiltration är och hur mycket man kunnat påverka public service rapportering är inte utredd. Och SR:s vd Cilla Benkö vägrar att acceptera en extern utredning.

I dagens söndagskolumn ”De djupa hemligheterna på Sveriges Radio” (betalvägg) dömer DN:s chefredaktör Peter Wolodarski ut SR:s hantering av den intima relationen med en nationell säkerhetsrisk: ”En reporter som så flagrant naggar på sin professionella integritet äventyrar publikens förtroende, inte bara för sig själv utan för hela sin redaktion. En mediechef som tror att en skandal av detta slag i första hand ska behandlas som ett ’personalärende’, har inte enbart missförstått sin viktigaste lojalitet – den mot allmänheten.”

Han menar också att det är Sveriges Radio som med sin ”ligga lågt”-strategi bäddat för kraven på en extern utredning. ”Lyssnarna borde redan i höstas ha fått veta vad som hänt”.

Ett steg vidare

Dessa argument har framförts av bland annat professor Agrell. Men Wolodarski tar kritiken ett steg vidare: ”Oförmågan att snabbt lägga korten på bordet har i sig frätt på SR:s anseende. Dessutom ger det upphov till frågor om huruvida de historiska kopplingarna till Säpo kvarstår.”

Wolodarski pekade på att såväl SVT som SR är en del av totalförsvaret och hävdar att SR-chefer ”vid sidan om ett legitimt nationellt säkerhetsintresse” bedrivit ”en långtgående och obehaglig övervakning av journalister i just public service-bolagen”.

SR-chefen slår tillbaka

SR:s vd Cilla Benkö tillbakavisas bestämt Wolodarskis påstående om att höga chefer på SR ”i samband med sina tillsättningar skriftligen fått bekräfta sin roll i just totalförsvaret i händelse av krig”.

– Jag är den högsta chefen på Sveriges Radio och varken jag eller någon annan har gjort detta. Varför Peter Wolodarski påstår felaktigheter är mycket svårt att förstå, skriver hon i ett pressmeddelande idag.

Peter Wolodarski står dock fast vid sitt påstående:

– Jag vet inte om Cilla Benkö personligen har skrivit under ett sådant här dokument. Men jag har själv talat med personer som gjort det. Även efter att Cilla Benkö blivit vd, säger han till SVT.

Tydligt att medierna är makthavare som ska granskas

Turerna kring möjlig islamistisk penetration av Sveriges Radio som del av totalförsvaret visar att granskningen av medierna är alldeles för svag. De kan inte vara frizoner från granskning i ett demokratiskt samhälle. Lika lite som multinationella eller statliga bolag generellt kan vara det.

Här har ett tabu funnits om att medierna ska sköta sig själva. Samtidigt har medierna agerat som ett slutet skrå där man ogärna kritiserar varandra.

Medierna måste granskas. Särskilt som de tagit på sig den politiserade rollen som ”agendasättande”, det vill säga en egen ambition om att styra samhällsdebatten i en viss riktning. Då är man inte längre journalister som bevakar nyheter, utan i lika hög grad propagandister som vill tala om för läsare, lyssnare och tittare vad de ska tycka.

Sådana aktörer har alltid i demokratier varit föremål för granskning. Tiden har nu kommit till mediebranschen. Bäst vore om medierna kunde sluta agera som ett skrå där man håller varandra om ryggen, utan istället granskar varandra. Idag är det privata initiativ som stiftelsen Doku.nu – de som avslöjade SR-journalistens intimiteter med dömd islamist – som står till buds när det gäller granskning. Det behövs mer.