Nya säkerhetskrav kan bli döden för hundratals bensinmackar på landsbygden och därmed kraftigt försämra samhällsservicen och skapa problem för hemtjänsten och räddningstjänsten.

Byråkratin i Stockholm ägnar sig åt ständiga trakasserier mot den svenska landsbygden genom regelskärpningar som slår ut all näringsverksamhet utanför städerna.

Denna gången kräver statliga myndigheter att alla bensinstationers rör och ledningar rostskyddas till juli 2022. Det handlar om investeringar på hundratusentals och i vissa fall miljoner kronor, som blir det en hård smäll för en småföretagare med begränsat kundunderlag.

– Vi tjänar inga pengar på det här, säger Jan Jonsson, som äger livsmedelsaffär och en bensinstation i Gargnäs utanför Sorsele till SVT.

De kostsamma investeringarna krävs denna gången av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som fått för sig att rostskydd måste finnas överallt.

Utan bensinmack försvåras annan service

Bensinstationer i glesbygden har ofta annan verksamhet, som postutlämning, apotek och livsmedelsförsäljning. Om bensinstationen tvingas stänga ner kan den övriga verksamheten också försvinna.

Också andra företag på landsbygden hotas om bensinmackarna tvingas stänga. Ägaren till ett förädlingsföretag för kött och fisk i Ammarnäs känner oro för att hans företag kan gå omkull.

– Jag har i så fall tre personer som blir utan jobb. Tre jobb i Ammarnäs motsvarar tusentals jobb i Umeå, säger företagaren Anders Skum till SVT.

Nu hoppas småföretagarna på att tidsfristen för att uppfylla säkerhetskraven förlängs och att skattemedel beviljas för att finansiera de investeringar som staten plötsligt kräver.

– Utan en bensinstation så dör Ammarnäs, säger Anders Skum.