En ny rapport visar att klassröstningen fortsätter minska och att andra faktorer börjat spela lika stor roll: kön, arbete offentligt eller privat, hyrd eller ägd bostad. Där framgår också att SD är starkast bland företagarna.

KOMMENTAR. Det är Freja Wessman som för Valforskningsprogrammet publicerar rapporten ”Klassröstning i Sverige 2018” (pdf) där hon studerat hur väljarna valt parti utifrån olika aspekter. ”Historiskt har Sverige visat på en stark dimension av klassröstning, som dominerat andra sociala skiljelinjer i dess förklaringskraft. Klassröstningen har dock stadigt minskat i Sverige.”

Och nu visar hon det i siffror.

Arbetare och företagare i privat sektor

”De flesta känner till att SD har starkt stöd bland arbetare. Mindre känt är att gruppen företagare också tillhörde en av de starkaste fästena för Sverigedemokraterna i valet 2018”, skriver statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson.

Partiet fick starkt stöd både av arbetare och företagare i förra valet. Runt 24 procent bland arbetarna och omkring 23 procent bland företagare med mindre än 10 anställda. Detta jämfört med 17,5 procent i hela valmanskåren.

Sverigedemokraterna är näst största parti bland alla sorters företagare, efter Moderaterna i alla kategorier utom jordbrukare utan anställda där Centerpartiet är större.

Sverigedemokraterna är samtidigt klart näst största parti bland arbetare, efter Socialdemokraterna.

Däremot är Sverigedemokraterna svagare bland tjänstemän.

S större än snittet enbart bland arbetare

Medan SD är större än snittet i flera kategorier, är S endast större än sitt genomsnitt bland arbetare. Och även där är avvikelsen från snittet inte stort.

M är likt SD större än snittet i flera kategorier. Man är största parti bland väljare som ingår i företagsledningar, jordbrukare med anställda och i alla kategorier av företagare. Däremot är man svagare än SD när det kommer till arbetare, som är en stor grupp.