De skattebetalda anställningarna vittnar om hur arbetsmarknaden blivit etniskt uppdelad. Uppemot 90 procent av dem som har nystartsjobb, extratjänster och introduktionsjobb är utlandsfödda.

Arbetslinjen under Reinfelds regering innebar att arbetslöshet skulle bytas mot jobb. Subventionerade anställningar har bättre än direkt bidragsberoende. I Bulletin går Per Gudmundson igenom vad politiken landat.

”Resultatet blev instegsjobb, nystartsjobb och en uppsjö andra stödformer som regeringen Reinfeldt lanserade. Än i dag finns en lång rad hos Arbetsförmedlingen. Regeringen Löfven uppfann i sin tur ’extratjänster’. Subventionerna har blivit en stapelvara i jobbpolitiken.”

Arbetsförmedlingens årsrapport  visar hur de subventionerade jobben faller ut på den etniskt segregerade arbetsmarknad som Sverige har fått. Utrikes födda utgör omkring 20 procent av befolkningen. Men bland de subventionerade jobben är dominansen överväldigande.

2020 hade 50 839 personer nystartsjobb. 84 procent av dem var utrikes födda. Det fanns 13 033 extratjänster. 90 procent gick till utlandsfödda. Det fanns 8 460 introduktionsjobb, varav 85 procent gick till utrikes födda.

Kostnaden för dessa subventionerade ”jobb” får skattebetalarna stå för.