Debatten om huruvida myndigheter bör undvika ord som man och kvinna rör upp känslor. Det finns biologiska kön, slår förre S-ministern Margon Wallström fast, trots att vänsterkrafter driver på för att förbjuda ord som kvinna, man, pojke, flicka.

KOMMENTAR. Allt fler myndigheter undviker, på grund av den socialdemokratiska regeringens bejakande av fundamentalistisk queer-teori, att använda ”könade ord” som ”man” och ”kvinna”.

Exempelvis driver sjukvårdsrådgivning Vårdguiden 1177, som drivs av landets regioner, uttryckligen på för att vi ska undvika ordet ”kvinna”.

Wallström går emot vänsterns könsneutralisering

Men nu går tidigare utrikesministern Margot Wallström till attack mot genusgalenskapen. Hon har flera gånger uttryckt kritik mot det mer könsneutrala språkbruket.

– Vi kan ju inte upphöra med att acceptera att det finns biologiska kön, säger Wallström till Aftonbladet.

Det är, menar Wallström, skadligt för jämställdhetsarbetet om det inte går att använda orden ”man” och ”kvinna” längre.

– Det är ju kvinnokroppen som föder barn och män som har prostata, säger Margot Wallström till Aftonbladet.

Wallström svär i kyrkan

Därmed låter som en konservativ politiker. Detta är djupt kontroversiellt bland vänsteraktivister. Wallström svär i kyrkan.

Hon menar att ”avkönandet” kan få flera negativa följder, bland annat att det skulle kunna försvåra statistikinsamling som är viktig för att belysa skillnader mellan män och kvinnor.

– Det heter ”våld mot kvinnor” för att man är kvinna. Precis som att vi mäter löneskillnaden mellan kvinnor och män.

Margot Wallström tycker att debatten borde skifta fokus från språkbruk till konkreta problem som transpersoner har.