En lärare på Solvikskolan i Järna har blivit uppsagd på grund av att hon vägrade kalla en elev för ”hen”. Enligt läraren var det föräldrarna som krävde att läraren använde ”hen” som pronomen om deras barn.

Solviksskolan, som är en waldorfskola, hävdar att det är diskriminering att kalla ett barn för han eller hon, om föräldrarna kräver att barnet kallas ”hen”.

– Det var en förälder som drev på ganska hårt. Jag förklarade för styrelsen att jag kunde kompromissa och säga barnets namn i stället för ett pronomen, men eftersom föräldern inte gick med på det så gick inte heller styrelsen med på det, säger läraren till Världen Idag.

Skolan ska ha motiverat uppsägningen med att läraren ska ha brutit mot lagen, med hänvisning till Diskrimineringsombudsmannens hemsida där ”En lärare använder ett oönskat pronomen i relation till en elev” anges som ett exempel på diskriminering.

– I ett fall där en lärare vägrar att använda det pronomen som eleven själv föredrar är det inte ett alternativ att i stället enbart använda sig av elevens namn, då detta också skulle utgöra en form av särbehandling jämfört med hur andra elever behandlas av läraren, hävdar Peter Friemann, skolchef på Solviksskolan.

Läraren menar å sin sida att det är en form av misshandel att kalla ett barn för ”hen”.

– Barn kan leka att de är någon annan än den de är, men det här är ingen lek. Det är allvar för föräldrarna och det är en allvarlig utveckling i samhället. Jag vill inte vara med och bejaka det eller ha något sådant på mitt samvete, förklarar läraren.

När psykiatern David Eberhardt tillfrågas i ärendet kritiserar han skolan.

– Rent allmänt tycker jag att det är uppenbart sekteristiskt att pådyvla sitt barn en sådan extrem ideologisk övertygelse. Det angränsar till barnmisshandel, säger Eberhardt till tidningen.