Sveriges Radio tar inte händelsen med Ekotreportern som inledde en privat relation med en misstänkt islamist på allvar. Det säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys.

Ekoredaktionen har låtit en kvinnlig reporter, som har en intim relation med en man som är dömd för dödshot och dessutom på Säkerhetspolisens initiativ suttit i förvar för att vara ett hot mot landets säkerhet, göra en rad vinklade och inställsamma intervjuer och reportage.

Ekochefen har inte heller offentliggjort denna koppling när kvinnan i tysthet slutade sin tjänst. Hennes intervjuer ligger fortfarande uppe.

Wilhelm Agrell är en av de ledande säkerhetsexperterna i Sverige. Han ser ett mönster som han har sett tidigare när det gäller affärer kring säkerhetsfrågor. Det handlar om brist på klarläggande, enligt freds- och konfliktforskaren.

– Intervjun med Radiochefen Cilla Benkö, för några dagar sedan, gav inte mycket ny fakta, för att uttrycka sig milt. Man fick inte reda på någonting, säger Wilhelm Agrell i en intervju med SvD.

– Istället viftar man bort och bagatelliserar det inträffade, säger han.

Sveriges Radio är en viktig del av det psykologiska försvaret. Företaget är klassat som skyddsobjekt.

Agrell föreslår en skyndsamt oberoende utredning av händelsen.

Magnus Ranstorp, terrorexpert på Försvarshögskolan, håller med om kritiken och säger till tidningen att det är viktigt att undersöka om den misstänkte islamisten varit inne i SR:s lokaler, då de utgör ett skyddsobjekt.

Islamisten är dömd för ha dödshotat Gefle Dagblads tidigare chefredaktör.

Detta har avslöjats av stiftelsen Doku.nu som som har fokus på våldsbejakande islamism.