Det är antiintellektuellt att stoppa en saklig diskussion bara därför att någon skulle kunna ”känna sig kränkt”. Universiteten måste bestämt avvisa lättkränktheten och försvara demokratins krav på öppen debatt.

Förra veckan meddelade Mittuniversitetet att man ställer in ett frukostseminarium om Kajsa Ekis Ekmans nya bok, ”Om könets existens”. Skälet är att hon inte delar den just nu förhärskande politiskt korrekta synen och har därför mötts med föraktande ord om att Mittuniversitetet och dess forum för genusvetenskap ”inte är en plats för transfobi och transhat”.

Kajsa Ekis Ekman är vänster, men hon menar att synen på kön som en identifikationsfråga skadar den feministiska rörelsen genom att tvinga in människor i biologiska kön så som man tidigare tvingade in dem i könsroller. Och den könsneutralisering av språket som transrörelsen driver fram – enligt vilken man inte ska få säga ord som flicka, pojke, kvinna, man – i praktiken osynliggör kvinnors villkor och behov, inte minst inom sjukvården. 

Rädda att människor ska bli kränkta

Universitetet har fallit till föga för lättkränktheten och föraktet mot kunskap, med motiveringen att seminariet innebär risk att ”människor skulle bli kränkta och att det skulle uttryckas transfobiska kommentarer”.

Den här utvecklingen, där man stoppar kunskap därför att den inte ”passar” någons uppfattning, är ett tecken på Sveriges förfall. Vi har främst sett den när det gäller att diskutera islam i allmänhet och yttrandefrihetens rätt att skämta om islam i synnerhet.

Akademiska friheten kommer först

Därför är det glädjande att tre av de mest kända ur transmiljön uppmanar Mittuniversitetet att genomföra frukostseminariet, Aleksa Lundberg, Jessika Holmlund, Fredrik Ekelund/Marisol M.

I Svenska Dagbladet skriver de (betalvägg) att rädslan för förmodade kränkningar inte får styra universitetens agendor och läroplaner: ”Det är, anser vi, viktigt att stå upp för den akademiska friheten i en tid när attackerna mot denna frihet kommer från allt fler håll.”

De är solidariska med rätten till respekt och värdighet för alla transpersoner, men ställer inte det mot att kunskap söks och ämnen diskuteras öppet. Och frågar: ”Om inte akademin är den rätta platsen för att nyansera och med kritik ta sig an just denna typ av diskussioner, var ska det då ske?”

Öppen debatt är demokratins livsnerv

En mycket viktig frågeställning. De konstaterar något som alla universitet borde ta för självklart: ”Det är viktigt att olika åsikter bryts och brottas med varandra. Det är själva livsnerven, anser vi, i en öppen debatt om svåra frågor … I en demokrati får man finna sig i att det kan hända att man blir kränkt.”

Så, Mittuniversitetet! Se nu till att ordna det frukostseminarium ni så ängsligt och antiintellektuellt ställde in.