Idag kan lite drygt 9.200 av Sveriges samer rösta i valet. Nära hälften av de röstberättigade finns i Norrbotten.

Sametinget är både ett folkvalt parlament och en statlig myndighet som ska verka för en levande samisk kultur i Sverige. Sametingets parlament som kallas plenum, består av 31 ledamöter och väljs på fyra år.

Renägare diskriminerar samer utan renar

I dagens val deltar åtta olika partier. En fråga som delar de politiska partierna är vem som ska bestämma över jakten och fisket på renbetesmarker. Nu har renägarna makten, medan andra samer saknar inflytande.

”Samer utanför renskötseln lever på nåder ibland”, säger Josefina Skerk, från Jakt- och fiskesamerna som idag är i opposition i Sametinget till Sveriges Radio.

Bränt upp röstkortet i protest

Exempelvis har familjen Sunna blivit av med sitt renmärke och likaså rätten att bedriva renskötsel och i många år har familjen kontaktat Sametinget för att få gehör för sin sak.

Anders Sunna har i protest bränt upp röstkortet till Sametingsvalet. Han menar att Sametinget bara bryr sig om samebyarna och renskötseln, inte den andra halvan av samebefolkningen.

”Det är ju ett rent övergrepp mot hans självklara rätt att ha renmärke och kunna bedriva renskötsel” säger Håkan Jonsson, partiledare för Jakt- och fiskesamerna.

Kritikerna menar att Sametinget inte hanterar den här typen av frågor på ett rättssäkert sätt.