När skolpersonal uppmanat alla elever att äta lunch i enlighet med allmänna rekommendationer, istället för att fasta enligt ramadan, har skolledningen i Malmö kritiserat personalen, skriver Nima Gholam Ali Pour.

Under den muslimska fastemånaden ramadan blev det tydligt för många vad islamisering kan innebära i Sverige. I Malmö startade muslimska föräldrar en kampanj mot personal som hade bett elever att upphöra med sin fasta och äta.

Koranen istället för läroplanen

Istället för att försvara skolpersonalen, som endast följde forskningen och ville att barnen skulle äta för att ta till sig kunskap, så kritiserade grundskoleförvaltningen personalen. Grundskoleförvaltningen menade att de skulle utfärda en rekommendation där skolorna skulle anpassa sig mer till den muslimska fastan.

Plötsligt skulle svenska skolor anpassa sin verksamhet till islam som om skolorna vore moskéer och det var koranen som gällde istället för skolans läroplan eller den rådande forskningen. Sverigedemokraterna var de enda som protesterade mot detta och lämnade in en motion där förslaget var något så självklart som att eleverna ska avrådas från att fasta.

Malmö stad betalade ut 100.000 kr till Ibn Rushd för att de skulle anordna en digital ramadan. Två av Malmös kommunalråd, Torbjörn Tegnhammar (M) och Frida Trollmyr (S) ställde upp i ett marknadsföringsklipp för att marknadsföra Ibn Rushds digitala ramadan.

Kommunpolitiker uttryckte sig som saudiska prinsar

Det är inte ofta politiker lånar ut sitt namn för att marknadsföra en religiös högtid. Men plötsligt kunde man se både en moderat och en socialdemokrat prata arabiska i ett marknadsföringsklipp producerad av en islamistisk organisation. Det lät precis som två saudiska prinsar när de uttryckte sin glädje över ramadan. Den ena sa: ”A’salamu aleikum kära muslimska vänner”. Den andre sa: ”Ramadan mubarak”. Men det var inga saudiska prinsar. Det var ju svenska politiker.

När tidningen Bulletin sedan avslöjade att extremisten Fatima Doubakil hade varit på denna digitala ramadan som talare, så blev självklart de två politikerna förvånade. De verkar ha varit helt omedvetna om vad de hade marknadsfört. Det var inte första gången Ibn Rushd hade bjudit in extremister till sina arrangemang, och det kommer inte vara den sista gången.

Dra in bidragen istället

Även här har Sverigedemokraterna i flera kommuner och regioner, redan tagit steget och lämnat in motioner för att kommuner och regioner ska sluta ge ekonomiskt stöd till Ibn Rushd. Flera rapporter har redan fastställt att Ibn Rushd har samma ideologi som Muslimska brödraskapet.

Folkbildningsrådets rapport, som inte var så kritisk mot Ibn Rushd, fick ändå erkänna följande:

”Vi har också nyktert och odramatiskt konstaterat att de kritiker har rätt som hävdar att det finns en viss ideologisk anknytning till Muslimska brödraskapet. Flera centralt placerade personer i Ibn Rushd och dess medlemsorganisationer inspireras av några av brödraskapets företrädare.”

De politiker som stödjer Ibn Rushd vet allt detta. De vet att det är fastställt att Ibn Rushd har samma ideologi som Muslimska brödraskapet och ändå stödjer de Ibn Rushd.

Pro-islamistiska politiker i Sverige

Vi har en grupp pro-islamistiska politiker i Sverige som medvetet verkar för att islamister med ideologiska kopplingar till Muslimska brödraskapet ska få ta del av kommunala skattemedel.

Ramadan 2021 avslutades med att Sveriges utrikesminister, Ann Linde (S), lade upp en bild på Twitter, där hon önskade alla muslimer ”Eid Mubarak”. Där står hon med en bricka med baklava. Vem representerar hon egentligen? Varför ska Sveriges regering gratulera muslimerna på deras religiösa högtid? Håller Sverige på att islamiseras?

Den som är kritisk till mina ståndpunkter skulle säga att Sverige håller på att bli mer pluralistisk och fler religioner måste inkluderas. Men det handlar inte om fler religioner. Det handlar om en religion: islam.

Sverige har inte haft en tradition där politiker marknadsfört religiösa högtider. Det är till och med så att staten och dess institutioner ständigt strävat efter religiös neutralitet. Kristendomen har fått mindre och mindre utrymme i den offentliga sfären.

Ingen pluralism utan islamisering

I Malmö har judendomen trängts tillbaka just på grund av den muslimska invandringen. Det är dessutom inte så att svenska politiker uppvaktar någon annan religion än islam. Det är just islam som lyfts fram och det är till islam som samhället anpassar sig.

Det sker därmed ingen process som leder till pluralism. Utan det som äger rum är en islamisering.

Detta handlar inte om religionsfrihet. Religionsfriheten innebär att man kan bestämma över sin religiösa övertygelse och att man kan utöva sin religion, självklart inom vissa gränser. Däremot är det något helt annat om det offentliga, både genom personer och institutioner, börjar anpassa sig till en viss religion, i det här fallet islam. Då är det islamisering.

Det finns politiker och opinionsbildare på vänsterkanten som undrar varför det finns en kritik eller agg mot islam. Svaret är att islam blir ett problem när alltför många av dess utövare kräver att det offentliga anpassar sig till islam. Det blir ett ännu större problem när det offentliga faktiskt anpassar sig till islam. Svenskar vill inte leva i ett islamiserat samhälle.

Sverige ska inte islamiseras

Sverige utgör en liten del av världen. Det finns redan länder där det offentliga helt och hållet har underkastat sig islam. De som så gärna vill att Sverige ska islamiseras kan ta sitt pick och pack och åka till ett av de många länder där koranen gäller i hela samhället.

Sverige ska inte islamiseras. Vänstern kan kalla det islamofobi eller något annat, men det finns ett starkt motstånd mot att Sverige ska islamiseras. Folk tänker inte lägga sig ner och låta hela samhället anpassa sig till islam. Det finns en stark kritik mot att det offentliga anpassar sig till islam. Det är fullt rimligt att den kritiken finns eftersom Sverige inte är något islamiskt land. Sverige kommer aldrig bli ett islamiskt land.

Om det då finns politiker som vill anpassa sig till islam och stödjer en islamisering av Sverige så är det politikerna som ska bytas ut. Det är inte något fel på svenska folkets åsikter bara för att allmänheten är kritisk till islamisering. Det är fel på de politiker som inte längre kan representera folket i vår representativa demokrati.

Nima Gholam Ali Pour
Politisk sekreterare i Malmö stad för Sverigedemokraterna