Världssamfundet skulle kunna påverka genom att hålla inne allt bistånd till palestinierna till dess de slutar attackera Israel och håller allmänna val.

Israeliska städer har blivit angripna med raketer och missiler. Soldater har blivit beskjutna. Svaret var självklart: Israeliska militären har på senare år mött hårt med hårt samtidigt som terrororganisationen Hamas blivit allt mera aggressiv.

Iran har bidragit med vapen

Efter att ha hållit en låg profil under pandemin har Hamas uttryckt sig alltmer hotfullt. I vintras avslöjades hur olika militanta grupp i Gaza, såsom Hamas och Islamska Jihad, för första gången koordinerat raketavfyrningar med varandra.

Israels försvarsmakt har fått rätt i misstanken att det finns tusentals raketer lagrade i Gaza som smugglats in från Iran. De senaste dagarna har uppemot 2.000 raketer avfyrats mot israeliska områden. Israel har svarat med att angripit personer och byggnader som kopplas till miliserna i Gaza.

Ett viktigt skäl till att våldet och konflikten trappas upp är den interna splittringen bland palestinierna. Det råder en brutal intern maktkamp mellan extrema grupperingar där de försöker överträffa varandra i aggressivitet mot judarna och den judiska staten Israel.

Palestinska extremister tror sig tjäna på våldet

De palestinier som önskar fredliga lösningar är maktlösa, vilket försvårar alla försök till fredsförhandlingar.

En bidragande orsak till att de militanta krafterna stärks är att Sverige och Socialdemokraterna skickar svenskt bistånd till palestinska områden trots att våldet mot Israel fortgår. Det ses naturligtvis som bevis på att palestinierna har stöd för sitt våldsamma agerande mot Israel och att de har något att tjäna på att tillgripa våld.

”Att Sverige fortsätter skicka miljardbelopp till Gaza i den här situationen är tanklöst … Det är inte rimligt att svenska skattebetalare bidrar till verksamheter som inte erkänner Israels rätt att existera och som stödjer det korrupta och våldsbejakande styret i Gaza”, skriver Smålandsposten i ledare.

Extremisterna måste bort från makten i Gaza

Ett grundproblem i konflikten är att Hamas har makten i Gaza. Islamisternas främsta mål är att förgöra Israel och de har ingen önskan om att komma överens. Enklaven är också avskuren från omvärlden och invånarna lever i armod och ofrihet.

”För att nå en tvåstatslösning behöver både Västbanken och Gaza omvandlas till demokratier. Därför vore det inte helt fel om Israel nu tar tillfället i akt och går in markvägen för att eliminera ännu mer av Hamas”, skriver Kristianstadsbladet.

Tyvärr ligger det mycket i det. Vi har i och för sig sett i Irak och i andra muslimska länder att det inte räcker med att avsätta ett tyranniskt styre. Det dyker upp nya våldsamma entiteter som är lika blodtörstiga.

Om Hamas förlorar sin ställning i Gaza kan området underordnas palestinska myndigheten på Västbanken. Men ledaren där, för Fatah och PLO, 86-årige Mahmoud Abbas har inte ordnat något val sedan 2005.

Stoppa allt bistånd

Världssamfundet skulle kunna påverka genom att hålla inne allt bistånd till palestinierna till dess de slutar attackera Israel och håller allmänna val.

Då skulle palestinierna inte längre kunna tro att de tjänar på våldsamheter. Först när folk förstår att framgång ligger i annat än i strider, kan våldsamheterna upphöra.