Antalet patienter som vårdas med covid-19 på svenska intensivvårdavdelningar är det lägsta sedan slutet av mars. Senaste veckan minskade antalet med 24 procent, från 386 till 294 patienter.

Utifrån uppgifter i den dagliga sammanställningen från Svenska intensivvårdsregistret skriver Svenska Dagbladet att antalet covidpatienter på IVA, med nuvarande minskningstakt, kommer att halveras om 20 dagar. Det skulle i så fall innebära att vårdtrycket sjunker snabbare än efter den första och andra vågen.

– Vi ser nu för första gången på länge en ganska snabb minskning av patienter både på iva och på sjukhusen, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen till Svenska Dagbladet.

Belastningen på sjukvården är samtidigt fortsatt högt.

– Det är ett fortsatt högt tryck, och efter de här 14–15 månaderna med pandemi har vi en personalgrupp som har jobbat väldigt hårt. Det finns också uppdämda vårdbehov som behöver hanteras, säger hon.