Höj kapitalskatten, inför ny fastighetsskatt, bort med Rot och Rut, bort med jobbskatteavdrag och in med arvskatt och förmögenhetsskatt. Det är några förslag i LO:s nya skattepolicy som Centerpartiet får tugga i sig när man nu valt vänstersidan i svensk politik.

LO vill ta tillbaka de ”350 miljarder kronor i lägre skatteintäkter” som gäller sedan 1990. Detta för att kunna betala den extrema invandringens enorma kostnader i bidrag och välfärd för människor som inte jobbar och inte betalar skatt – men kräver samma förmåner som arbetande svenskar.

Dagens Industri skriver i ledare att LO är en organisation som tappar både medlemmar och inflytande: ”För en facklig organisation utan formell makt gäller det att höja rösten.”

Det är sant – men LO visar samtidigt vilken stark vänsteropinion som finns i de kretsar som Centerpartiet har tänkt sig att regera med efter valet 2022.

Och allt tyder på att om vänstersidan skulle får majoritet, måste Vänsterpartiet vara med och budgetförhandla. Centerpartiet står alltså ensam mot tre vänsterpartier: S, V och MP.

Centerpartiet förlorar sin vågmästarposition

Och efter nästa val har Centerpartiet ingen Januariöverenskommelse att luta sig mot. Då har C också förlorat sin vågmästarställning – alternativet är ju att stödja en regering som samarbetar med Sverigedemokraterna. Därför kommer Centerpartiet inte ha någonting alls att sätta emot när vänstern pressar på om hundratals miljarder i skattehöjningar.

De väljare som 2018 röstade på C, måste alltså vara beredda på att deras röst på C i valet 2022 blir detsamma som att rösta för chockhöjningar av skatterna och hårda bestraffningar av småföretagarna.

Centerväljarna behöver fundera på om stora skattehöjningar är ett pris man vill betala för att rösta på C och markera sin ”godhet” mot Sverigedemokraterna. Eller om man ska se till realpolitiken och rösta på Kristdemokraterna eller Moderaterna istället…

*

TIPS. Se också inslag i Riks om migrationsuppgörelsen med Widar Andersson vid socialdemokratiska Folkbladet, Dick Erixon vid SD-ägda Samtiden och Christoffer Jarnwall, programledare: