Sverige är det enda landet där det dödliga våldet med skjutvapen har ökat sedan år 2000, konstaterar BRÅ i ny rapport. Den ökningen som Sverige visar upp går inte att observera någon annanstans i Europa.

Vid presskonferens på onsdagsmorgonen presenterade BRÅ en ny studie om dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder.

– Slutsatsen blir vi ser en tydlig ökning av dödsskjutningar i Sverige som vi inte kan se någon annanstans i Europa, säger Klara Hradilova-Selin, utredare på Brottsförebyggande rådet.

8 av 10 dödsskjutningar i Sverige sker i kriminell miljö.

Av studien framgår att det totala dödliga skjutvapenvåldet i andra europeiska länder minskar, medan det ökar kraftigt i Sverige.

Källa: BRÅ.

BRÅ lägger fram jämförande statistik i rena siffror. Däremot vill man inte ge några förklaringar till det ökande våldet. Man skriver: ”Upptakten till utvecklingen är oklar”, uppger man.