Miljöpartiets och Socialdemokraternas symbolpolitik är skadlig för miljön. Plastpåseskatten är ett fullständigt haveri. Den borde avskaffas så fort som möjligt.

Det är ett år sedan plastpåseskatten infördes. Men miljömuppar tänker ofta inte länge än näsan räcker. De förespråkar åtgärder som märks, snarare än gör nytta. Det är symbolhandlingar. Ett slags moraliska avlatsbrev: Om vi krånglar till det med plastpåsar så visar vi att vi har en god ambition, vi är duktiga, vi vill miljön väl – även om effekten i verkligheten är den raka motsatsen och nedsmutsningen ökar.

”Vi vill ju iallafall väl…”

Denna dårskap måste få ett slut.

Fossilbaserade påsar ersätter fossilfria

Svensk handel har hela tiden protesterat mot plastpåseskatten, eftersom näringen har tagit fram fossilfria bärkassar som funnits för kunderna vid kassorna. Påsar som tillverkats i Sverige.

Men nu har Miljöpartiet och Socialdemokraterna sett till att vi istället importerar fossilbaserade avfallspåsar från Kina.

– Vi tillverkar inte avfallspåsar i Sverige. Vi har slutat använda fossilfria plastpåsar och importerar istället fossilbaserade påsar från Kina som inte omfattas av plastskatten, säger Lars Eriksson, professor i industridesign vid högskolan i Jönköping till SVT.

Försäljningen av dessa miljöskadliga avfallspåsar har exploderat i Sverige sedan Miljöpartiet och Socialdemokraterna saboterade försäljningen av miljövänliga bärkassar.

Saken blir etter värre när man tar med det faktum att folk inte kan bära hem livsmedel i avfallspåsarna. Utöver dessa tvingar Miljöpartiet och Socialdemokraterna alla hushåll att dessutom använda papperspåsar eller tygpåsar som också påverkar miljön, vilket betyder att behovet av påsar har fördubblats.

Skatten har haft ”stor effekt”

Men på finansdepartementet är man nöjda. ”Skatten verkar ha haft stor effekt, hur stor får vi se när ny statistik publiceras, men det framstår som att många har hittat fungerande alternativ”, skriver man i mejl till SVT.

Sannerligen. Man kan tro att regeringens ambition egentligen är att försämra miljön genom ökad konsumtion av miljöskadliga påsar.

Det är i vilket fall vad godhetsknarkandets irrationella moraliska känslosvall resulterar i.