Det är paradoxalt hur liberaler legitimerar förtryck av kvinnor i sin strävan att begränsa politikens räckvidd här hemma. Genom sin oförståelse för kulturella skillnader i olika civilisationer förvandlas deras frihetliga ambition till avmätt nonchalans inför religiöst och kulturellt förtryck.

Ett kort men aktuellt resonemang från opinionsanalytikern och borgerlige kolumnisten Markus Uvell illustrerar för mig hela borgerlighetens problem.

Liberalers blinda fläck

De som är emot slöjförbud menar att religionsfriheten innebär att alla svenskar måste acceptera den islamistiska slöjan på kvinnor i alla sammanhang. Och många som är emot slöjförbud går än längre, och hävdar att politiker överhuvudtaget inte har med människors värderingar att göra.

Detta är en nyliberal syn som jag alltid avvisat, även när jag jobbade på näringslivets tankesmedja Timbro. ”Människan är inte som en isolerad individ på en öde ö”, var den kommunitära invändningen då. (”Kommunitär” användes, eftersom begreppet konservativ på 1990-talet fortfarande var alltför laddat.) Människan är en social varelse och ingår i en större gemenskap, vars normer är avgörande för samhällets förmåga att skapa trygghet och välstånd.

Markus Uvell är en insiktsfull opinionsanalytiker med djupare förståelse av samhällsdebatten än de flesta, och just därför är hans formulering om politikens roll så talande för den liberala borgerlighetens blinda fläck.

Slöjan är ett fängelse

I otal sammanhang, inte minst med slöjan som exempel, har liberaler dogmatiskt försvarat rätten att klä sig som man vill. Det är inte svenskt eller europeiskt att lägga politiska värderingar i klädsel, utropar den rättlärde liberalen.

Men, svarar den konservative, det handlar inte om svensk eller västerländsk kultur, utan om människor ur helt andra kulturer där det är självklart att lägga politik i synen på klädsel, seder och bruk. Slöjan är ett fängelse för kvinnor i Iran. Det sitter kvinnliga människorättsaktivister på tioåriga fängelsestraff, bara därför att de tagit av sig slöjan och uppmanat andra kvinnor att bejaka sin individuella rätt till frihet från den islamistiska kvinnosynen.

De som vill demonstrera sin starka övertygelse för individuell frihet, agerar i praktiken för att miljontals kvinnor ska hållas fängslade under slöjans förtryck.

Hur kan liberaler hamna så fel?

Förhålla sig till faktum i andra kulturer

Mitt svar är att alla liberaler, innerst inne, tycks ha en liten Åsa Romson i hjärnan. Miljöpartisten och vice statsministern som på fullt allvar i riksdagen hävdat att ”alla som åker tunnelbanan i Stockholm är svenskar”.

Jag menar att många borgerliga debattörer tänker likadant. De avskärmar sitt tänkande till svenskar i Sverige. Och då är naturligtvis inte slöja något problem. Jag har tidigare nämnt min morfars mor Hulda, som jag minns hade huckle på sig även inomhus. Någon materiell skillnad mellan huckle och slöja finns inte – men däremot en enorm kulturell och politisk skillnad.

De kvinnor som i bondesamhället använde huckle gjorde det därför att det var ett praktiskt sätt att hålla håret på plats under slitsamma arbetsdagar i torp och på gårdar. Man hade sjalen på också för att hålla värmen på vintern. Alltså rent praktiska skäl. För oss i Sverige har kläder sällan haft politisk innebörd.

Men! I andra delar av världen är det inte så. Där är slöjan ett politiskt verktyg för att hålla kvinnor på plats. Och de kvinnor som vägrar att följa den islamistiska meningen att kvinnor ska underordna sig mannen, och därför tar av sig slöjan, blir förföljda och fängslade.

Vi i Sverige måste förhålla oss till detta faktum.

Riksdagen 2012.

Motståndarna mot slöjförbud försöker tänka bort att andra kulturer inte är som den svenska. De följer den Romsonska logiken att alla som sätter sin fot på svensk mark – simsalabim – fylls av svenska värderingar.

I riksdagen hade Jimmie Åkesson en träffsäker motfråga till Romson: ”Om jag åker tunnelbana i Tokyo, är jag då japan?”

Här svarar liberaler genom sina resonemang faktiskt – ja.

Värderingar och kultur är politik i globaliserad värld

Det har länge förundrat mig hur de som så ivrigt hyllar globaliseringen, inte har förstått vad den innebär. Liberaler och vänsterfolk har inte tagit in det faktum att globaliseringen skapar en civilisationernas kamp, där deras olika seder, traditioner och värderingar ställs mot varandra.

I den kampen blir allt politik.

Det är paradoxalt att globaliseringens påskyndare är de som har sämst insikt om vad som följer med globalisering. I den globaliserade världen är inte en sjal över huvudet längre ett huckle som bärs av praktiska skäl, utan en slöja som ofta har ett starkt politiskt motiv som står i strid med svenska värderingar om jämlikhet.

Liberaler tycks blinda för detta civilisatoriska och kulturella perspektiv. De lever i den västerländska bubblan och tror att allt är som förr.

Jag har bara ett budskap till dem, i all välmening: Vakna upp ur törnrosasömnen!

*

Se uppföljande artikel efter replik från Markus Uvell: Att vara emot andras förslag är inte en strategi.

*

Se mer i Samtiden: När andra politiserar slöjan kan vi blunda? (2017), Tre kvinnor protesterade mot slöjtvång – döms till 55 års fängelse i Iran (2019), Sluta bocka och buga för mullorna i Iran (2019), I Iran kämpar muslimska kvinnor mot slöjtvång (2017)

*

Denna artikel publicerades först i The Conservative.