Ny statistik om brott och straffpåföljd har publicerats av Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Anmärkningsvärt är att antalet intagna på fängelser snarare minskat över tid än ökat, vilket strider mot regeringens budskap.

KOMMENTAR. Stefan Löfven (S) framförde en något illa vald formulering när han skulle skryta med hur handlingskraftig S/MP-regeringen är i brottsbekämpning. I en riksdagsdebatt sa statsministern: ”Det är fullt i fängelserna, vi tvingas köpa våningssängar” (juni 2019).

Men Stefan Löfvens budskap stämmer inte med statistiken. Det finns ingen tydlig ökning, varken av antalet påbörjade fängelsevistelser eller volymen av pågående fängelsevistelser.

Publicerat av BRÅ 27 maj 2021.

Sedan 2011 har antalet nya verkställigheter av fängelsestraff faktiskt minskat med 5,3 procent, från 9.463 intagna 2011 till 8.964 intagna 2020. Antalet pågående verkställigheter har ökat med blygsamma 301 fler på tio år.

Statistiken från BRÅ visar att regeringens stora ord inte ger någon som helst effekt på verkligheten. Några tuffare tag märker de kriminella inte av. De finns bara på presskonferenser och regeringslydiga medier.