När Jimmie Åkesson medverkade i P1:s lördagsintervju betonade han partiets krav på social trygghet i kommande regeringsförhandlingar med Moderaterna och Kristdemokraterna.

REFERAT. Åkesson pekade ut pensionerna och a-kassan som två prioriterade områden för Sverigedemokraterna där man vill ha igenom sina krav vid ett eventuellt maktskifte. Båda ska höjas: pensionerna med runt 1.000 kronor i månaden för de som har lägst pension och arbetslösersättningen under de första hundra dagarna.

På frågan under Ekots lördagsintervju om han har några ultimativa krav, svarade Åkesson att han inte har några sådana utan lägger fram sin politik.

– Arbetslöshetsersättningen och pensionerna är synnerligen viktiga frågor. Gruppen fattiga pensionärer växer och vi har nu 300.000 pensionärer som lever under det som EU kallar fattigdomsgränsen. Så kan vi inte ha det, slår Jimmie Åkesson fast.

– De som har det allra sämst ställt idag, allra helst kvinnliga pensionärer som arbetat i låglöneyrken, kanske arbetat deltid, och som idag inte kan leva på sina pensioner, de måste få en möjlighet att göra det.

Många frågor om förhandlingstaktik

Det blir många frågor från programledaren om hur förhandlingarna med M och KD ska se ut, om de tre partierna får majoritet efter nästa års riksdagsval.

Jimmie Åkesson upprepar det han sagt om att SD vill få till ett samarbetsavtal med M och KD före valet.

– Jag tror att ju mer som är löst före valet desto bättre, säger Åkesson.

Samtidigt är han medveten om att de andra partierna stretar emot. Men innan Sverigedemokraterna tar ställning till en statsministerkandidat så vill han veta vad det innebär.

Vill gå längre i att begränsa invandring och bekämpa kriminalitet

Att Sverigedemokraterna i stort redan skulle vara överens med M och KD vad gäller invandrings-, integrations- och kriminalpolitiken höll Jimmie Åkesson inte med om. Där kommer partiet komma med ”oerhört skarpa krav”.

– Vi kanske är överens om färdriktningen, men vi vill ju gå avsevärt längre. Vi menar att vi har en insikt om att Sverige behöver göra betydligt mer än våra nordiska grannländer nu, sa Åkesson.

Det innebär bland annat att barnbidrag och bosättningsbidrag ska tas bort för nyanlända invandrare som inte är EU-medborgare och att det ska ställas krav på exempelvis språkkunskaper för den som vill bli svensk medborgare.

– Vi vill ha en kravbaserad integrationspolitik och där vill vi gå ganska långt, sa Åkesson.