För första gången i svensk politik lades konkreta förslag om hur man ska åstadkomma integration – genom att ställa krav och inte bevilja bidrag till de utländska medborgare som inte arbetar.

Det har i 30-40 år framförts hur många vackra ord som helst från politikers sida om hur man ska åstadkomma integration av nyanlända. Men ingenting har skett i verkligheten. Det har bara varit tomt prat.

Men idag, 26 april 2021, lade Sverigedemokraterna fram en konkret plan för hur man ska få nyanlända att själva bli en del av det svenska samhället: Genom att ställa krav!

Svenska välfärdssystem är till för svenska medborgare och EU-medborgare som arbetar. De är inte till för att vara socialkontor för hela världens befolkning och inte för dem som kommer till landet utan att arbeta.

Bidrag till utomeuropeiska medborgare som inte arbetar dras in

Sverigedemokraterna förslår nu att alla bidrag som är ”bosättningsbaserade förmåner” dras in för dem som är utomeuropeisk medborgare.

Det ska inte löna sig att leva på svenska bidrag.

Däremot ska självfallet alla de invandrare som arbetar, betalar skatt och har SGI, sjukpenningsgrundande inkomst, ha sjukpenning och pension som svenskar. De som däremot inte arbetar ska inte ha några garantibelopp utbetalda från välfärdssystemen som ”bosättningsbaserade förmåner”.

Återskapa balans mellan skyldigheter och rättigheter

På detta sätt uppstår en bättre balans mellan rättigheter och skyldigheter.

I närmare 40 år har det varit tabu att prata om skyldigheter. Och framför allt att gå till beslut som innebär att man upprätthåller skyldigheter.

Ända sedan Olof Palmes dagar har politiker bara velat prata om rättigheter och särskilt alla rättigheter som invandrare ska bjudas på.

Sverigedemokraterna utmanar nu den utvecklingen och fokuserar på skyldigheter och plikter som de som bor i landet måste uppfylla för att kunna göra anspråk på välfärdssystemens trygghet.

Tydligast är det på pensionsområdet. Där har pensionskostnaderna för bosättningsbaserade förmåner legat still, i kostnadsutvecklingsindex, för svenska och europeiska medborgare de senaste tio åren, medan kostnaderna rusat upp med närmare 60 procent för utomeuropeiska medborgare.

Därför är det helt rätt att ta bort dessa förmåner som utbetalas även till utomeuropeiska medborgare som inte arbetar.

Bild från dagens pressträff.

Gör din plikt!

Titeln på den rapport som släpptes på Jimmie Åkessons och Oscar Sjöstedts pressträff lyder: ”Gör din plikt. Kräv din rätt”. Det är en slogan från folkhemstidens glansdagar. Och för SD är det ingen tvekan om betydelsen av slogan: först gör du din plikt, sedan kan du kräva din rätt.

Det är den självklara arbetsmoral som dominerade Sverige under 1900-talet men som efter vänstervågen som startade 1968 allt mer urholkats. Nu har riksdagens tredje största parti tagit på sig uppgiften att vända utvecklingen för att hitta tillbaka till en balans mellan rättigheter och skyldigheter.

*
Se presskonferensen som Riks sände, eller analyserna i Riks, eller intervjun med Jimmie Åkesson i Riks direkt efter pressträffen.