I Riks diskuteras nyheterna om att tågvärdar som utför biljettkontroller och upprätthåller ordningen allt oftare blir utsatta för hot, våld och motstånd från stökiga passagerare.

Vad beror problemen på? Vad kan vi göra för att vända den negativa utvecklingen?

Se på panelsamtal i Riks: