Allt fler vill bygga ut kärnkraften. Under det senaste året har ökningen varit relativt stor. Den akuta elbristen i vinter är en förklaring, säger experter.

Svenskt Näringsliv mäter regelbundet inställningen till kärnkraft i befolkningen. I mars 2021 är det 44 procent av de tillfrågade som instämmer i påståendet att den svenska kärnkraften bör byggas ut. 29 procent uppger att de inte instämmer i påståendet.

– Stödet för kärnkraften har stärkts över tiden. Redan 2017 började det öka och vi har sett en kontinuerlig uppgång sedan dess. Sedan ser vi en relativt stor förändring mellan 2020 och 2021 där stödet ökat ytterligare, säger René Bongard, chef för opinionsanalys på Svenskt Näringsliv till fPlus.

El är något man tar för givet tills man inte har det

Thomas Björklund, energiexpert på WSP, har märkt av att intresset för kärnkraften har ökat.

– Kärnkraft är en politisk fråga, men nu har vi sett att debatten har blossat upp bland annat som en följd av rapporteringen kring ny forskning om fjärde generationens kärnkraft.

Han konstaterar att det är politiken som sätter villkoren kring vilken typ av elproduktion som Sverige ska ha.

– El är något man tar för givet tills man inte har det. Sedan ska man komma ihåg att energidebatten brukar dyka upp på vintern men sedan brukar allmänheten tappa intresset under sommarhalvåret då vi inte har samma typ av problem.

För den svenska industrin är det viktigaste att det finns ett elsystem som ”man kan lita på”, menar Mikael Möller, näringspolitisk chef på IKEM.

– Vi behöver gå bort från diskussionen om ett förnybart eller fossilfritt elsystem och istället börja prata om helhetslösningar. Det finns fördelar och nackdelar med alla kraftslag. Vi ser att en balanserad kombination av olika kraftslag är det mest kostnadseffektiva och därmed det mest fördelaktiga, säger han.