Miljöpartiet vill lägga ned Bromma flygplats så fort det går. Socialdemokraterna måste hålla MP på gott humör och har gått med på att flygplatsen efter en snabbutredning ska avvecklas ”så snabbt som möjligt”. Men nu säger en riksdagsmajoritet nej.

Regeringen måste backa från beskedet om en snabb nedläggning av Bromma flygplats, kräver en majoritet av partierna i riksdagen.

På tisdag efter Valborg kommer oppositionen – M, SD och KD – att gå fram med ett tillkännagivande som också Liberalerna står bakom, rapporterar Dagens Industri (betalvägg).

Enligt DI uppger också företrädare för Centerpartiet att regeringen behöver backa från förra veckans besked.

– Det är inte rimligt att ta beslut om Bromma i det här läget, vi måste avvakta och se och låta flyget starta upp för att kunna göra någon form av realistiska bedömningar av hur flygets framtid ser ut och vilken kapacitet som behövs i Stockholmsområdet, säger en ledamot i trafikutskottet.

Om det utskottsinitiativ som nu tas fram vinner majoritet, vilket det gör om nämnda partier ställer upp på det, kan inte regeringen inte trotsa riksdagen. Då kan inget beslut om nedläggning fattas den här mandatperioden.