Välfärdssystemen behöver koncentreras till svenska medborgare. De som inte är det borde inte ha samma rätt till dessa system. Det säger Jimmie Åkesson i intervju.

– För oss är den här reformen avgörande på många sätt. Vi måste komma vidare med en kravbaserad integrationspolitik, säger Jimmie Åkesson till DN (betalvägg).

Personer som bor i Sverige men inte är medborgare ska nekas barnbidrag, garantipension och en rad andra ersättningar, enligt ett nytt förslag från Sverigedemokraterna. Det kommer att ha högsta prioritet för SD i regeringsförhandlingar inför valet.

– Jag ser det som avgörande för integrationen, säger Jimmie Åkesson.

Uppvärderat medborgarskap

Hur det ska gå till beskrivs i en 32-sidig rapport under titeln ”en uppvärdering av medborgarskapet”.

– Medborgarskapet ska bli något eftersträvansvärt som innebär att man får förmåner. En sporre för människor som har ett ärligt uppsåt att bli en del av det svenska samhället, säger Jimmie Åkesson.

Ett annat syfte är att göra Sverige mindre attraktivt för migranter. Enligt beräkningarna i rapporten kan invandringen minska med upp till 10.000 individer på årsbasis. Studier av liknande reformer i Danmark anförs som stöd för det.

– Om man skruvar åt vår generösa välfärd så borde det rimligen bli mindre intressant att flytta till Sverige, säger Jimmie Åkesson som också ser ökad återvandring som en möjlig effekt.

Spara pengar

Ett tredje motiv till reformen är att spara pengar. Totalt skulle reformen sänka statens utgifter med mellan 7 och 8 miljarder kronor årligen, enligt kalkylerna i rapporten. Den största besparingen skulle göras på barnbidraget, cirka 3 miljarder, som totalt uppgår till nästan 34 miljarder kronor i statsbudgeten för 2021.

SD räknar också med att reformen ska öka drivkraften till att skaffa jobb. Men många av dem som skulle få sina ersättningar indragna har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är många gånger högre bland utrikes än bland inrikes födda.