En lag förbereds för att förbjuda polygami, men Socialdemokraterna vill ha in undantag som accepterar månggifte. Oppositionen går emot regeringen.

Regeringen föreslår att ett polygamt äktenskap – även i framtiden – ska kunna erkännas. Detta även om utredningen är kritisk mot alla former av undantag, eftersom det undergräver tydligheten i förbudet mot månggifte.

Utredningen som ligger till grund för lagförslaget skriver:

”Vidare skulle ett undantag som är särskilt inriktat på polygama äktenskap medföra att lagstiftningen på området blir splittrad. Inte heller en generell tillbakagång till särskilda skäl eller liknande framstår som en lämplig väg. Förutom att detta skulle medföra en otydligare huvudregel ligger en sådan förändring inte i linje med de senaste årens inriktning mot ett starkare skydd mot bl.a. utländska barnäktenskap och tvångsäktenskap.”

En riksdagsmajoritet går nu emot regeringens förslag att ett polygamt äktenskap, även i framtiden, ska kunna godkännas om det finns ”synnerliga skäl”. Det visar Ekots genomgång av partiernas motioner.

Ingångna månggiften

Socialdemokraterna vill också att tidigare ingångna polygamska äktenskap ska vara fortsatt erkända.

Detta vänder sig Mikael Eskilandersson (SD), ledamot i civilutskottet, emot. Han menar att alla polygama äktenskap som redan är registrerade ska upphävas.

– De här äktenskapen är inte ingångna av kärlek, utan det är arrangerade äktenskap överlag, säger han till Sveriges Radio.

Här är det oklart om andra partier ställer upp på svenska seder och normer, eller om man låter utländska gå före.