Flera socialdemokratiska riksdagsledamöter är kritiska till regeringens förslag till ny migrationslag och har reservera sig i riksdagsgruppens protokoll.

Justitieminister Morgan Johansson (S) föreslår med Miljöpartiet flera lättnader i migrationslagen, jämfört med den nu tillfälliga lagen. Men flera S-politiker vill öppna Sveriges gränser än mer.

– Jag menar att det läge som vi har kommit till nu är väldigt olyckligt och inte något som jag vill stå bakom, säger riksdagsledamoten Thomas Hammarberg (S).

Regeringens förslag till ny migrationslag innebär bland annat att den tillfälliga lagens regler om att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir huvudregel och att försörjningskrav blir kvar vid viss anhöriginvandring.

”Att reservera mig i riksdagsgruppen är inget som jag gör lättvindigt, men för mig finns i den här frågan inget annat sätt”, skriver ledamoten Elin Lundgren (S) till Ekot.

S-politikerna vill att det ska vara enklare att komma till Sverige och att fler ska kunna bli försörjda av skattebetalarna.