Nu sänder Sveriges Radio program på arabiska. Vilket budskap framför public service när svenskar inte förstår vad som sägs?

Islamkritikern, författaren och debattören Luai Ahmed har översatt första avsnittet.

Programledarena Abdulaziz Malum och Fadl Mohammed inleder med att kritisera svenska riksdagen för lagen som innebär att tillfälliga uppehållstillstånd fortsätter gälla för dem som beviljas asyl.

Sedan fördömer man Danmark. Här samtalar man med asyladvokaten Majeed Alnashi. 

– Finns det en risk att Sverige kommer att fatta ett liknande beslut [som Danmark] och vad händer då syrier som inte hittar jobb i Sverige?

– Vi önskar att det som händer i Danmark inte kommer hända i Sverige. De ansvariga på Migrationsverket har sagt att Sverige inte tänker fatta såna beslut just nu. Men nu är det endast tillfälligt uppehållstillstånd som gäller.

– Finns det något hopp om att Sverige kommer kunna gå tillbaks till den gamla lagen, det vill säga permanent uppehållstillstånd?

– Teoretiskt är det omöjligt. Sverige påstår att det är ett land som ger generös asyl och säger ”Välkomna!” men det stämmer inte, särskilt när det finns en majoritet i riksdagen som inte vill gå tillbaka till den gamla lagen. De partierna som vill det, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har inte stort inflytande i riksdagen … men så länge det är en period av förhandlingar, hur det kommer se ut sen vet bara Allah. Vi kommer veta när dagen kommer.