Regeringen presenterar förslag som justitieministern menar ligger i linje med övriga Europa. Men ett antal undantag i migrationslagstiftningen innebär stora hål i den påstådda restriktiva politiken.

KOMMENTAR. Permanent uppehållstillstånd ska fortsatt kunna erhållas, men nu införs krav på grundläggande kunskaper i svenska. Detta ska också i en framtid införas vid ansökan om svenskt medborgarskap.

I mycket följer regeringen Migrationskommitténs förslag, som byggde på hoppande majoriteter där endast S röstade för alla förslag.

För ”särskilt ömmande skäl” införs generösare regler än i den tillfälliga utlänningslag som nu gäller. Detta blir också en möjlighet för de 9.000 afghanska männen att få stanna i Sverige, även om de saknar asylskäl.

Även när det gäller försörjningskraven införs undantag, som öppnar för invandring för dem som inte kan försörja sig.

Migrationsverket har tidigare påpekat att undantagsbestämmelser ofta i praktiken tenderar till att bli huvudregel. Om man öppnar hål i lagstiftningen är det via dem migranter tar sig in i Sverige för att bli försörjda av svenska skattebetalare.

Formuleringen kring ”humanitära skyddsgrunden” ska inte omfatta de som befinner sig illegalt i landet, vilket gör att Morgan Johansson hoppas att Liberalerna ska stödja denna del även om partiet tidigare varit kritiska till dessa generösare regler – jämfört med nu gällande tillfälliga lag.

Justitieministern visade att antalet asylsökande och deras anhöriga nu är färre än 2015 och 2016. Han sa sig vara stolt över att Sverige tagit emot 180.000 migranter från enbart Syrien.

Här väljer Morgan Johansson ut grafer där inte alla beviljade uppehållstillstånd ingår, utan några utvalda kategorier. Det ger en missvisande bild.

Antalet migranter till Sverige är fortsatt historiskt högt. Och de nya årets uppehållstillstånd ska läggas ovanpå alla andra som tidigare erhållit möjlighet att komma och stanna.

Totalt innebär regeringens förslag snarast ett steg mot generösare migrationspolitik än den nu rådande tillfälliga lagen.

Det är alldeles fel väg.

Sverige måste strama åt invandringen. På alla sätt. Vi klarar inte de som kommit de senaste tio åren, utan måste få fler att återvända.

Men för att en åtstramning ska ske måste en ny regering tillträda.