Skillnaden mellan politiskt korrekta krav och redaktionell verklighet granskas i ett kortavsnitt av TV-programmet ”Mediedomstolen” hos Riks.

Det är tidningen Journalisten som denna gång är föremål för kritisk granskning av enväldiga domarna Roger ”Salle” Sahlström och Dick Erixon.

Se också premiäravsnittet av Mediedomstolen här.